De levenscyclus van IT-systemen is in sneltreinvaart korter geworden. “Veel bedrijven hebben fors geïnvesteerd in een systeem dat nog jaren mee moet, maar nu al veel te duur is om in stand te houden”, zegt Tom van den Berg, partner binnen McCoy & Partners. “Dit komt omdat veranderingen in de business elkaar steeds sneller opvolgen. Samen met de toegenomen technologische mogelijkheden leidt dit vaak tot te complexe IT-oplossingen. Een begrijpelijke, maar kostbare zaak. Want elke IT-wijziging wordt hierdoor zeer arbeidsintensief.”

De oplossing? “Simplify”, zegt Van den Berg. “Het is onze missie om systemen en processen waar mogelijk gestandaardiseerd in te richten. Terug naar essentie, de gebruikers centraal stellen met de businesscase in het achterhoofd. Neem als voorbeeld de financiële software bij een hightech bedrijf. Is dat ondersteunende systeem nu zo wezenlijk anders voor het ene dan wel het andere hightech bedrijf? Nee, want het behoort niet tot hun corebusiness. Bedrijven moeten zich richten op waar ze goed in zijn. Laat IT de andere processen ondersteunen door standaard software-oplossingen te gebruiken. Dat is goedkoper en makkelijker voor eindgebruikers. Bovendien zorgt je leverancier voor de updates – en daarmee voor continuïteit! Vanaf onze oprichting in 2012 willen we de 100 beste SAP-consultants in de Benelux aan ons binden. Daar zijn we al bijna in geslaagd. Onze mensen zijn gepassioneerd en beschikken over mentaal leiderschap. Iedere dag dichten ze de kloof tussen IT en business. Of je nu een bestaand IT-systeem aanpast of geheel vervangt: simplify is de beste strategische keuze om ook in de toekomst concurrerend te blijven.”

 

www.mccoy-partners.com

Recente stories