De Nederlandse volkshuisvesting wacht een aantal pittige uitdagingen.


Dirk Jan van der Zeep, sinds 1 januari 2017 Voorzitter Raad van Bestuur van Woningcorporatie Portaal: “De ongeveer 3 miljoen bestaande huurwoningen in Nederland hebben een grote duurzaamheidsopgave. Financieel en technisch vraagt dit om een extra inspanning, vooral bij bestaande huurwoningen in hoogbouw. Woningcorporaties en de bouwbranche moeten daar samen oplossingen voor ontwikkelen. Een ander thema is de aanhoudende migratie naar steden – vooral van jongeren – en de daaruit voortvloeiende hogere woningdruk. Ook een belangrijke uitdaging is de instroom van huurders met een bijzondere achtergrond. Bijvoorbeeld ex-vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen, of de groep mensen die door de decentralisatie in de zorg vaak op een huurwoning is aangewezen. Tot slot blijven ouderen als gevolg van het kabinetsbeleid langer zelfstandig thuis wonen, terwijl een meerderheid van de corporatiewoningen hier nog niet geschikt voor is.”

Portaal biedt bijna 50.000 huurwoningen aan in onder andere Leiden, Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Soest, Nieuwegein, Bunnik, Stichtse Vecht én Utrecht, de snelst groeiende stad van Nederland. De woningcorporatie ziet het als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om zijn huuraanbod in deze plaatsen toekomstbestendig te maken. “We investeren in duurzaamheid, in betaalbare woningen en in het bestrijden van de krapte op woningmarkt”, zegt Van der Zeep. “Ook blijven we oog houden voor de leefbaarheid van onze wijken. Daarnaast willen we de transitie voltooien naar een klantgerichte organisatie die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de behoeften van huurders. Daarvoor is het nodig dat medewerkers ruimte hebben om zelf, waar nodig, met oplossingen te komen. Als bestuurder geef ik daarom ruimte aan mijn medewerkers om zelfstandig beslissingen te nemen. Ik wil hen daarin faciliteren en ondersteunen, zodat we op onze doelstellingen gefocust blijven. Ik ben er heilig van overtuigd dat we dan, samen met onze partners, de uitdagingen in onze sector aan kunnen.”

www.portaal.nl

Recente stories