“De huidige discussie over de ouderenzorg raakt de kern niet”, zegt Eelco Damen, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorginstelling Cordaan. “Het gaat over allerlei normen, terwijl geldgebrek het grootste probleem vormt. Er is veel bezuinigd. En dat terwijl de complexiteit van de zorgvraag én het aantal ouderen met een zorgbehoefte toeneemt.”

Volgens Damen moet het personeelsprobleem in de ouderenzorg worden aangepakt. “De werk- en regeldruk is nu zo hoog, dat het zorgpersoneel niet voldoende toekomt aan de kern van hun taak: menselijke aandacht. De complexere zorgvraag van ouderen vereist dat zorgverleners steeds deskundiger worden. Echter, het huidige tekort aan Mbo- en Hbo-opgeleiden in de ouderenzorg zal alleen maar toenemen. Het volgende kabinet moet daarom een breed Nationaal Programma Ouderen ontwikkelen, net zoals in Zweden. Een plan waarin de kwaliteit van leven voor ouderen wezenlijk verbeterd wordt door thema’s als wonen, mobiliteit, zinvolle activiteiten en zorg te integreren. Dat vraagt echt inzet uit meerdere departementen.”

Innovatie zal een deel van de problematiek kunnen tackelen, zegt Damen. “Philips en Cordaan starten in 2017 een proefproject om de leefstijl en zorgbehoefte van ouderen te monitoren, zodat we beter op hun zorgvraag kunnen inspelen. Ik zie ook mogelijkheden om zorgvastgoed te transformeren naar modernere complexen die gelijkvloerse woningen voor ouderen herbergen, met liften, een supermarktje, een huisartsenpost en een restaurant waar je elkaar kunt ontmoeten. Dit soort investeringen draagt eraan bij dat mensen langer thuis kunnen wonen én dat zorgpersoneel efficiënter wordt ingezet. Precies wat de politiek graag ziet.”

 

www.cordaan.nl

Recente stories