Informatie creëert

Informatie creëert

Enterprise Information Management (EIM) is de core-business van BCT. BCT’s speerpunt in dienstverlening is softwareontwikkeling voor de inrichting van een efficiënte en correcte informatiehuishouding binnen een moderne bedrijfsvoering. “Het gaat er om dat een onderneming een passende oplossing aanschaft die de bedrijfsprocessen ondersteunt en ook daadwerkelijk helpt te verbeteren”, zegt Dimitri Palmen rechts), commercieel directeur bij BCT.

Het softwarebedrijf dat bekend staat als Europese EIM-autoriteit heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen die datastromen omzetten naar informatie. Als die informatie goed gebundeld wordt en op de juiste momenten ter beschikking wordt gesteld, ontstaat er kennis die organisaties kunnen gebruiken om een concurrerende voorsprong te creëren en te behouden. Van oorsprong richtte BCT zich vooral op de ondersteuning van lokale overheden, maar gezien de ICT-ontwikkelingen en de mondiale uitwisseling van informatie heeft het bedrijf ook de blik gericht op andere markten, zoals onderwijs- en zorginstellingen. “Wij willen graag het verschil maken”, vertelt operationeel directeur, Jos Bischoff (links). “Daarom hebben wij de afgelopen periode hard gewerkt aan de uitbreiding van ons product- en dienstenportfolio.” Het bedrijf doet meer dan alleen het ontwikkelen en leveren van software.

 

De gehele organisatie is opnieuw gestructureerd om marktgericht en nog klantgerichter te kunnen handelen. De organisatie creëert toegevoegde waarde door het inzetten van opgebouwde kennis om toepassingen correct te implementeren. BCT waarborgt dan ook dat het informatiesysteem op de juiste wijze wordt ingezet, zodat klanten hun investering snel te gelde kunnen maken en een hoog rendement zullen behalen.

 

www.bct.nl

Recente stories