Het gaat om het dagelijks leven thuis

Het gaat om het dagelijks leven thuis
Hoe komt het dat IKEA wereldwijd zo’n enorm succes heeft? Wat zijn de sterke punten van de onderneming? “Het zijn de mensen die ons bedrijf succesvol maken”, stelt Kristina Johansson, country manager IKEA Nederland.

“Het is onze missie om een beter dagelijks bestaan te creëren voor zoveel mogelijk mensen. Onze medewerkers, onze bedrijfscultuur en visie, en de businesswaarden die wij onderschrijven vormen de innerlijke kracht van ons bedrijf en dragen ertoe bij om dat voor elkaar te krijgen.” De kernwaarden gezamenlijkheid, kostenbewustzijn, respect en eenvoud, bescheidenheid, de durf om anders te zijn, de drang om te vernieuwen en enthousiasme zijn samen het fundament van de onderneming. Ook IKEA’s personeelsbeleid is gebaseerd op die waarden. Daarom kan het management de medewerkers, leveranciers en businesspartners zo veel eigen verantwoordelijkheid geven, omdat het weet dat zij allen de IKEA waarden onderschrijven.

“Mensen begrijpen waar wij naartoe willen”, zegt Johansson. “We zijn trots op wat we doen, maar we blijven ook bescheiden. Dat vind ik een belangrijke businesswaarde. Daardoor gaan we niet op onze lauweren rusten. We beseffen dat we goede dingen doen, maar we zullen toch voortdurend blijven streven naar nieuwe dingen en verbeteringen.” IKEA is niet in de markt om prijzen te winnen, maar doet wat goed is voor klanten, medewerkers en leveranciers. “Het gaat ons niet zozeer om producten, het gaat om mensen thuis en hun wensen en behoeften daar”, benadrukt Johansson. “We doen ons best om een succesvolle strategie te ontwikkelen. Dat houdt in dat we manieren blijven zoeken om onze klanten een nog betere en completere shopping-experience en dienstverlening te bieden, zowel in onze winkels als via e-commerce.”

Recente stories