Gezien de turbulente economische tijden staan mensen vandaag de dag in financieel opzicht voor een uitdagende taak. We zien een terugtredende overheid, burgers moeten steeds meer zelf regelen. “Wij proberen onze klanten te inspireren en te motiveren om hun financiële situatie te optimaliseren voor de toekomst”, vertelt Nick Jue, CEO en voorzitter ING Nederland.

“Ze doen dat vaak in kleine stappen.” Nederlanders bijvoorbeeld doen dat door tussentijds de hypotheek extra af te lossen. Dat heeft voordelen, omdat het rendement van aflossen hoger is dan wat een spaarrekening nu oplevert. Ook zorgt de lage spaarrente er voor dat mensen iets meer neigen naar beleggen. “Wij helpen klanten door hen zo goed mogelijk te adviseren”, zegt Jue.

Wat betreft de zakelijke markt zien we dat ondernemers nog steeds gericht zijn op het stroomlijnen en saneren van hun bedrijf. Efficiëntieslagen en kostenbesparingen zijn aan de orde van de dag om het hoofd boven water te houden. Gezien de zwakke economische omstandigheden zijn ondernemers minder bereid om te investeren. “Er zal echter een moment komen”, benadrukt Jue, “dat ondernemers weer gaan investeren. Wij verwelkomen nog steeds bedrijven met een solide businessplan.”

 

Een lichtpuntje is dat de kredietaanvragen weer iets zijn toegenomen, wat betekent dat mensen weer meer vertrouwen hebben in de toekomst. Jue: “We zien dat veel bedrijven vooral behoefte hebben aan eigen vermogen in plaats van bankkrediet. Omdat banken zelf geen eigen vermogen verstrekken denken we graag met de klant mee voor alternatieve oplossingen. Een voorbeeld is het stimuleringsfonds Ondernemend Oranje Kapitaal, waar ING mede-initiatiefnemer van is. Dit fonds verstrekt risicodragend vermogen. Voor goede plannen staan we altijd open.”

Recente stories