Exact is geen bedrijf dat ondanks de product- en naamsbekendheid op zijn lauweren is gaan rusten. De afgelopen jaren heeft de onderneming zijn producten fors doorontwikkeld, zowel de online bedrijfssoftware in de cloud als de traditionelere producten. Ook de ondersteuning van overal en altijd mobiel kunnen werken heeft voorrang gekregen bij Exact.

Nu medewerkers onder het motto ‘Bring Your Own Device’ steeds vaker hun eigen persoonlijke apparaten voor het werk gaan gebruiken, heeft ook Exact daarop ingespeeld. Productinnovatie is geen wassen neus voor het management. De in Delft gehuisveste onderneming is altijd blijven investeren in de ontwikkeling en het onderhoud van al zijn bestaande en nieuwe softwaretoepassingen.

 

Op 31 oktober 2012 organiseert Exact een groot evenement in Ahoy Rotterdam: Exact Live ‘12. Tijdens dit gratis evenement zullen vele trends en nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied aan de orde komen, waarbij vooral gedacht moet worden aan 24/7 bereikbaarheid van mensen, en informatie die ‘anytime, anyplace, anywhere’ beschikbaar zal zijn. “Dit heeft een grote impact op de manier waarop wij werken”, zegt Hein Brockhoff, Managing Director van Exact Benelux. “Er zal meer van medewerkers verwacht worden en we zullen sneller moeten reageren op signalen en wensen van klanten en partners.

Aan de andere kant zullen er ook nieuwe business opportunities ontstaan. Op Exact Live ’12 zullen al deze zaken in vele kennissessies ter sprake worden gebracht. Bij Exact vinden wij het nu eenmaal belangrijk om kennis en informatie te delen.” Kijk voor meer informatie over dit grootschalige gratis evenement waar ruim 4000 bezoekers worden verwacht op www.exactlive.nl.

 

www.exactlive.nl

Recente stories