Uniper, wereldwijd één van de grootste producenten van elektriciteit, warmte en stoom, wil in 2035 in Europa nagenoeg CO2-neutraal opereren. Wereldwijd moet dit doel in 2050 gerealiseerd zijn. Minstens even belangrijk is dat het bedrijf ook zijn industriële klanten wil helpen dit doel te bereiken. “We willen niet alleen onze eigen portfolio maar ook die van onze klanten decarboniseren,” zegt Iris Olivier, manager public and regulatory affairs.

Uniper richt zich vooral op grote industriële klanten. In Nederland produceert het bedrijf elektriciteit op de Maasvlakte en levert het zaken als stoom en zuurstof aan omringende industrieën.
Olivier: “In Nederland leggen we voor onze verduurzaming de nadruk vooral op groene waterstof. Onder de noemer H2 Maasvlakte wil Uniper in 2026 de eerste 100 MW electrolyser voor groene waterstof gerealiseerd hebben. Het project voorziet in een groei naar 500 MW tussen 2026 en 2030.
Dit project is door Europa IPCEI gekwalificeerd en wordt daarmee erkend als zijnde van grote waarde voor de Europese energietransitie.
Groene waterstof is niet het enige waar Uniper op inzet. Business Development Manager Patrick Nanninga: “We werken nauw samen met onze klanten en zoeken samen met hen naar op maat gemaakte oplossingen om te decarboniseren. Denk hierbij aan warmtepompen, lokale productie van groene waterstof, opgewekt met reststromen, maar ook andere producten waar de industrie behoefte aan heeft zoals groene ammoniak of methanol.”
Hij besluit: “We werken vol overtuiging mee aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van de EU. Maar voorop staat dat wij ook de leveringszekerheid voor onze klanten waarborgen.”

www.uniper.energy/netherlands

Recente stories