“De huidige groei van de wereldeconomie zal ook de komende twee jaar aanhouden”, vertelt Craig MacKenzie, Senior Investment Strategist bij Aberdeen Standard Investments. “Tegelijkertijd wordt de inflatie beteugeld. De kans dat banken de rente verhogen is klein, want het monetaire beleid van de VS en EU is mild. Gevolg van de huidige groei is wel dat de waarderingen van aandelen historisch hoog zijn. Te hoog in relatie tot hun reële waarde. Op de lange termijn zal die waarde gecorrigeerd worden. Ook het rendement van effecten gaat afnemen. De afgelopen vijf jaar bedroeg dit 10% of meer per jaar, later zal dit nog maar 4% zijn.”

“Voor 2018 zijn er twee trends om in de gaten te houden. Het stimuleringsprogramma van de ECB loopt op zijn einde. In 2018 zal het aankopen van staatsobligaties worden gehalveerd. We weten niet wat het effect hiervan op de economie zal zijn: dit beleid is nooit eerder op deze schaal vertoond. Ook de enorme kredieten waarmee China zijn groei heeft gestimuleerd, vormen een onzekere factor. Een deel van die leningen zal niet rendabel blijken. Dit kan de economie in China, die voor 1/3 bijdraagt aan de globale groei, afremmen. Al gebeurt dit waarschijnlijk pas op de lange termijn.”

“Momenteel bieden staatsobligaties en investment grade bedrijfsobligaties geen hoog rendement. Voor risicomijdende beleggers zijn assets als hoog dividend aandelen een riskant alternatief, o.a. vanwege de huidige hoge waardering. Zij doen er mogelijk beter aan hun portefeuille te diversifiëren over alternatieve activa, zoals infrastructuurfondsen en asset backed securities. In combinatie met conventionele activa kan hiermee een inkomen van 5% worden gegenereerd.”

www.aberdeenstandard.com

Recente stories