Lisen Wirén,  Country Sustainability Manager, wilde zich aan de verbetering van de leefomstan­digheden van mensen wijden na een verblijf in India, waar zij werkte in de Dharavi krottenwijk bij Mumbai.

“Ik zag daar mensen die op een vuilstort­plaats wonen en werken, en zich in leven hielden door daar gevonden materialen te recyclen en te verkopen. Het opende mijn ogen voor het streven naar duurzaamheid en een waardig leven.” Nu is Wirén verantwoordelijk voor IKEA’s duurzaamheidbeleid en de implemen­tatie ervan op de Nederlandse retailmarkt. Dit houdt in dat zij IKEA’s duurzaamheidstrategie uitrolt, inhoudende het initiëren en beheren van vele sociaal-maatschappelijke activiteiten, milieuprojecten en partnerships met relevante organisaties om een positieve impact te creëren.

Duurzaamheid en milieubewustzijn zijn verankerd in IKEA’S businessmodel. Het bedrijf gaat zuinig om met natuurlijke bronnen en middelen, en de duurzaam­heidstrategie People & Planet Positive kent aansprekende resultaten. “Hoe kunnen we zorgen voor een positieve impact op de hele waardeketen,” is de vraag die Wirén namens IKEA probeert te beantwoorden. “We zijn gericht op de continue verbetering van onze productie en arbeids­omstandigheden. Het gaat om kwaliteit en efficiëntie, maar ook om op de juiste manier te handelen. We willen klanten inspireren te kiezen voor energiezuinige producten. De vijf componenten van ons Democratic Design hebben dan ook tot doel bewust om te gaan met zowel producten als productie.” Ook de bedrijfs­voering zelf is duurzaam. De onderneming heeft wereldwijd meer dan 700.000 zonnepanelen geïnstal­leerd op IKEA-gebouwen en is van plan om 314 windturbines aan te schaffen en te exploiteren. Lisen Wirén: “Alle kleine dingen bij elkaar zorgen voor grote veranderingen. Daar maakt IKEA zich sterk voor.”

www.ikea.nl

Recente stories