Door digitalisering voorspelbaarder

Door digitalisering voorspelbaarder

Dura Vermeer scherpt zijn digitaliseringsstrategie verder aan. De klant gaat het merken, maar ook de medewerkers die bij het familiebedrijf werken, vertelt Anita Blankestijn, als directeur Digitaal één van de eindverantwoordelijken voor digitalisering bij het Rotterdamse bouwconcern. “We willen een ongekend snel, veiliger, duurzaam en voorspelbaar bouwproces realiseren: van ontwerp tot uitvoering op de bouwplaats. Daarbij werken we datagedreven en met behulp van digitale informatiemodellen, die rechtstreeks op de bouwplaats toepasbaar zijn. Voor de klant zijn we door digitaliseringen een nog voorspelbaardere partner geworden. Hij weet ook wat hij krijgt, want door deze manier van werken zijn we in staat om het eindresultaat in bijvoorbeeld een virtuele omgeving te tonen.”

Blankestijn benadrukt dat door digitalisering Dura Vermeer duurzamer kan werken. Aanbestedende overheden eisen in de uitvraag bijvoorbeeld de milieukosten te berekenen. “Voor onze Infra-divisie hebben we een app ontwikkeld om de samenstelling van verschillende mengsels basisasfalt door te rekenen op milieukosten. Onze asfalttechnologen, tenderleiders en duurzaamheidsadviseurs kunnen sneller werken en een betere aanbieding doen.”

Maar door digitalisering gaan de werknemers bij Dura Vermeer ook anders werken. Het digitaal samenwerken heeft dankzij de coronacrisis een vlucht genomen. Blankestijn haalt het gebruik van Teams aan, maar ook Fixxet. “Fixxet is een aanpak om ook anders te gaan werken, efficiënter. We zijn kanjers in het verzinnen van apps en dashboards, maar we losten niet altijd samen het probleem ook echt op. We hebben een organisatiestructuur voor digitalisering ingezet en werken steeds meer in multidisciplinaire teams om impact te maken.”

Recente stories