Streven naar diversiteit onderscheidt QISS IT al sinds 2010. “We wilden meer vrouwen brengen binnen IT-afdelingen. Inmiddels kijken we naar de totale diversiteit binnen een team.”

Het stereotiepe beeld van een IT-afdeling: een weinig communicatief mannenbolwerk. Dat moest anders. Met meer vrouwen en communicatie als keycompetentie. Dat was in 2010 de start van QISS IT. De detacheerder benaderde vrouwelijke hbo-studenten zonder IT-achtergrond, blikt Esther Jousma terug. “Die leidden we met onze traineeships op voor rollen binnen de IT.” Inmiddels is de focus echter breder. “De IT-teams hebben niet alleen meer vrouwen nodig, maar hebben baat bij een evenwichtige en diverse samenstelling. Daar zorgen wij voor.”

Concreet wordt bij het plaatsen van medewerkers niet alleen gekeken naar opleiding en diploma’s, maar ook naar ervaring, persoonlijke eigenschappen en of de trainees passen binnen de samenstelling van een afdeling. “Onze ervaring is dat daardoor de klanttevredenheid bij opdrachtgevers toeneemt”, zegt Jousma.

Daarnaast bouwde QISS IT in samenspraak met hun klanten aan doorontwikkelingstrajecten, de IT-tracks. “Slimme mensen willen doorgroeien en zich blijven ontwikkelen; die mogelijkheid wordt hen op die manier geboden.” QISS IT helpt ambitieuze IT-talenten om door te groeien naar vervolgrollen en detacheert vervolgens nieuw talent op hun startersfunctie. “Zo zijn onze opdrachtgevers altijd verzekerd van een stabiel bezette IT-afdeling, en ontwikkelen de trainees zich tot ware IT-specialisten.”

Recente stories