Digitale transformatie steunt op juiste competenties

Digitale transformatie steunt op juiste competenties

In onze wereld van grote, snelle veranderingen en schaarste op de arbeidsmarkt zien we een toenemende vraag naar en erkenning van het belang van certificaten. Bernd Taselaar, CEO van EXIN, hét wereldwijde certificeringsinstituut voor ICT-professionals kent diverse redenen waarom  organisaties en professionals hier waarde aan hechten.  “Wanneer alles en iedereen onder druk staat wil je kwaliteit. Je moet er niet aan denken dat iemand met de verkeerde skills aan een IT-systeem in een ziekenhuis werkt. Bovendien wil je dat kennis up to date is.”

EXIN, opgericht in 1984, is groot geworden met ITIL. Deze IT-service managementcertificering maakt geen deel meer uit van het aanbod. Maar, in de afgelopen jaren bouwde het onafhankelijke examen- en certificeringsinstituut voor professionals in IT en servicemanagement een indrukwekkend portfolio op, zowel in de breedte als in de diepte. De organisatie werkt met 1.000 geaccrediteerde partners in meer dan 150 landen. Ruim twee miljoen professionals lieten hun competenties bij EXIN certificeren.

“Ons portfolio sluit aan bij het veranderende concept van organisaties; snel keuzes maken en korte levertijden. Nieuwe toetreders op de markt draaien businessmodellen om. Denk aan Uber in de taxiwereld of Google en Apple die de bancaire wereld ingaan. In deze markt moet je je als IT-professional kunnen onderscheiden. Het nieuwe programma van VeriSM bijvoorbeeld, neemt de snelheid van de markt mee. Agile Scrum, DevOps en bijvoorbeeld Privacy en Data Protection zijn andere certificeringen die we opgenomen hebben. EXIN volgt de ontwikkelingen in de markt nauwlettend. We behouden onze basis van servicemanagement, maar voegen continu inzichten toe.”

www.exin.com/nl-nl/

Recente stories