Vanenburg is sterk in het koppelen van bestaande services aan nieuwe technologie. “De integratie van devices, applicaties, systemen, data en services binnen bestaande omgevingen is de dienstverlening waarmee wij ons onderscheiden van andere softwareaanbieders”, zegt Jan Jaap Kanis, algemeen directeur van Vanenburg Software. Het bedrijf dat met ruim 60 medewerkers onderdeel uitmaakt van de Vanenburg Group ontwerpt en ontwikkelt cloud-gebaseerde softwareoplossingen waarmee organisaties processen op het gebied van HR, verkoopondersteuning, financiële administratie en de gehele waardeketen kunnen uitbreiden en verbeteren.

“Onze oplossingen hebben altijd de businessprocessen van de opdrachtgever als uitgangspunt”, zegt Kanis. “Ze zijn er op gericht de samenwerking tussen personen en organisaties te verbeteren – waar die zich ook bevinden – om zo de slagkracht van bedrijven te vergroten. Al onze oplossingen hebben als doel processen te vereenvoudigen en de gebruiker te ondersteunen. Vooral ook wanneer het gaat om ketenoverschrijdende processen. Het gaat immers om bruikbare functionaliteit en gedegen samenwerking.

 

” Een sprekend voorbeeld van een dergelijke samenwerking is de ontsluiting en informatieverrijking van 60 databases waarin de gegevens van een vastgoedobject zijn opgeslagen en waarvan notarissen en makelaars overal in het land gebruik kunnen maken. Deze oplossing maakt gegevensuitwisseling tussen partijen gemakkelijker. Huiseigenaren en de verschillende dienstverleners kunnen zo woninggegevens met elkaar delen en op die manier betere dienstverlening bieden en efficiënter werken. Kanis: “Via ‘Smart Process Application’ of ‘Process as an App’ kunnen wij snel extra functionaliteit met toegevoegde waarde leveren.”

 

www.vanenburgsoftware.com

Recente stories