Een ERP-project is vaak minder succesvol dan de bedoeling is, omdat in heel veel gevallen niet wordt teruggegrepen op de businesscase die de basis was van het project. “Maar uiteindelijk gaat het wel over wat het project oplevert”, stelt Wil Daniels, algemeen directeur van Ciber Nederland. “Het management praat wel over deadlines en kosten, maar slechts weinig over wat het resultaat moet zijn. Er is een grote kloof tussen business en IT.” De businesscase bepaalt welk resultaat een bedrijf voor ogen heeft, en op basis van Ciber’s Business Process Consulting-aanpak wordt die voor de klant gedefinieerd, met waardevermeerdering als kern. “Doordat we ons op het resultaat concentreren, wordt Ciber medeverantwoordelijk voor het slagen van een project”, claimt Daniels. “Daarmee neemt de slagingskans aanzienlijk toe, want het is ook in ons belang dat een project succesvol is.”

Ciber heeft zowel de tools als de mentaliteit om een project op tijd, binnen budget en volgens afspraak af te ronden, zonder financiële verrassingen achteraf. “Als kennisgedreven adviesorganisatie neem je je verantwoordelijkheid”, zegt Daniels. “Onze aanpak focust op het resultaat van een project.” Om te garanderen dat het beoogde projectresultaat wordt gerealiseerd, werkt Ciber met Value Based Project Management. De kern hiervan is dat elk besluit tijdens het project zijn oorsprong moet hebben in de businesscase, want elke beslissing heeft immers invloed op het eindresultaat. Als je op deze wijze de businesscase aanhoudt, weet je tijdens het project al wat de uiteindelijke opbrengst zal zijn, en niet pas aan het eind ervan. “Zo weet je altijd waar de winst zit”, aldus Daniels.

www.ciber.nl

Recente stories