Cyber security compliance door wereldwijde expertise

Cyber security compliance door wereldwijde expertise

Clifford Chance telt zo’n 3400 advocaten in 25 landen. Haar advocaten ondersteunen cliënten overal ter wereld bij de meest complexe vraagstukken met betrekking tot cyber security en compliance. Inge Hamstra, specialist in financieel recht en Jaap Tempelman, ICT-advocaat, adviseren financiële instellingen op dit gebied.

“In de wet- en regelgeving staan in dit verband allerlei verplichtingen voor financiële dienstverleners, maar ook voor bijvoorbeeld energie- en telecombedrijven,” legt Hamstra uit. “Organisaties dienen de veiligheid, integriteit en continuïteit van hun systemen en processen adequaat te waarborgen. De uitdaging is te bepalen wat adequaat is, zeker als internationaal uiteenlopende eisen gelden. Als advocaten zijn wij betrokken bij het opstellen van een deugdelijk compliance raamwerk.” Tempelman benadrukt dat cyber security topprioriteit heeft in alle sectoren. “Bedrijven zijn kwetsbaar door de onderlinge verbondenheid en online toegankelijkheid van ICT-systemen, en de afhankelijkheid daarvan voor primaire bedrijfsprocessen.

 

De wet stelt eisen om het risico op ICT-inbreuken te beperken en legt verplichtingen op als deze toch plaatsvinden. Als bedrijf moet je weten waar je aan toe bent. Wij adviseren bijvoorbeeld bij herstructurering en outsourcing over de te treffen maatregelen in het licht van de wet en ter bescherming van cliënten, zeker nu cloud computing ook in de financiële wereld een vlucht neemt.” Kennis van toezichtwetgeving en ICT-recht is nodig om cyber security vraagstukken het hoofd te bieden. “Onze toegevoegde waarde ligt in onze gezamenlijke expertise op deze rechtsgebieden, maar ook in onze praktische, wereldwijde ervaring met cyber security aangelegenheden in de betrokken sectoren”, aldus Hamstra en Tempelman.

 

www.cliffordchance.com

Recente stories