E-storage helpt bedrijven om bij een cyberincident weer snel controle over hun digitale systemen te krijgen. “Het aantal succesvolle hacks zal in 2024 flink toenemen.”

E-storage is gespecialiseerd in het snel herstellen van de primaire business na een cyberincident. “Cybercriminelen gebruiken steeds vaker AI”, zegt sales manager Koen Timmermans. “Zo ontwikkelen ze onvoorspelbare methodes om firewalls te omzeilen, creëren ze goed verhulde phishingmails en automatiseren ze hun aanvallen. Bestuurders moeten dus scherper zijn dan ooit op digitale veiligheid. Zeker omdat in 2024 de Digital Operational Resilience Act en Network & Information Security 2-richtlijn in werking treden, die bestuurders verplichten om aantoonbare maatregelen voor herstel te nemen.”

E-storage focust zich op grote (enterprise)ondernemingen. “Deze hebben zich tot nu toe vooral gericht op de preventie van cyberaanvallen”, zegt Timmermans. “Dat is niet voldoende meer. De kans op een hack neemt significant toe. Het is essentieel dat bedrijven een plan B hebben, zodat ze snel reageren op een cyberincident. Behalve op het implementeren van een specifieke recoveryoplossing is onze dienstverlening gericht op het maken van een recoveryplan. Dit plan testen en oefenen we periodiek met de klantorganisatie. We stellen het plan steeds bij, omdat de herstelcapaciteit mee moet bewegen met de slimmer wordende hackers. Ook voeren we dagelijks checks en updates uit op de securitysoftware van onze klanten. Dit zorgt voor een snelle recovery met ongeschonden data, zodat onze klanten aan de wet- en regelgeving voldoen en de continuïteit van hun business niet in gevaar komt.”

Recente stories