Altijd aandacht voor het andere perspectief

Altijd aandacht voor het andere perspectief

In complexe juridische zaken, waarin beeldvorming over de cliënt een belangrijke rol speelt, is het van groot belang dat advocaten steeds de juiste toon aanslaan, zowel in de rechtszaal als in hun adviezen. Bij het Haagse advocatenkantoor Pels Rijcken staat die ‘maatschappelijke antenne’ altijd aan. Niet zo verwonderlijk, want het kantoor heeft naast zijn uitgebreide overheidspraktijk een bewezen track record in de private sector, onder meer op het gebied van litigation en corporate advice aan (inter)nationale bedrijven en instellingen.

Wat die publieke en private praktijk gemeen hebben, is het opereren in een complexe multi-stakeholderomgeving. Pels Rijcken, dat veel expertise heeft in gevoelige dossiers die de samenleving raken, heeft de ambitie op elk gebied ‘best in class’ in de advocatuur te zijn. “We zijn dit al als het gaat om excellente juridische dienstverlening,” vertelt bestuursvoorzitter Sandra van Heukelom-Verhage, “maar we hebben daar een sterk intern systeem van checks and balances op grond van het Three Lines Model én onafhankelijk toezicht aan toegevoegd.” Met een eigen Raad van Commissarissen wil Pels Rijcken bereiken dat er ook intern structureel aandacht is voor andere perspectieven.

Na de coronacrisis heeft Pels Rijcken bottom-up ‘de nieuwe werkdag bij Pels Rijcken’ tot stand gebracht. “Uitgangspunt is dat medewerkers hun tijd tussen kantoor en thuis verdelen vanuit het oogpunt van het collectieve belang”, licht HR-bestuurder Elisabeth Pietermaat toe. “Wat heeft een stagiaire nodig om goed te kunnen werken? Hoe en waar leer je het beste met elkaar? Dat leidt tot de gewenste flexibiliteit, waardoor mensen graag bij Pels Rijcken willen werken.”

www.pelsrijcken.nl

Recente stories