Zwolle koploper in brede welvaart

Langs de singels van Zwolle snelt een lachende fietskoerier van Cycloon naar de volgende bestelling. De voice-over in de commercial meldt dat bol.com, sinds kort mede-eigenaar van de Zwolse fietskoerier, de ambitie heeft om bezorging duurzamer en socialer te maken. “En: aangedreven door bruine boterhammen!”

Zwolle koploper in brede welvaart

Bol.com koos voor het Zwolse Cycloon, omdat pakketbezorging met fietsen uitstootvrij is en woonwijken veilig houdt. Bij het bedrijf werken honderden mensen met een (voormalige) afstand tot de arbeidsmarkt. Geen kostenpost, maar een groeibriljant sinds Eddy, oprichter van Cycloon, in 2002 de eerste vestiging opende in Zwolle. Het bleek een schot in de roos. Cycloon groeide in twintig jaar uit tot het grootste duurzame en sociale fietsnetwerk ter wereld.

“In de Zwolse manier van zakendoen is Cycloon geen uitzondering”, zegt Paul Guldemond, wethouder Duurzame Economie van Zwolle. Een stad met 130.000 inwoners, die zichzelf sinds kort profileert als de Hartstad van Nederland. “Zwolle kiest ondubbelzinnig voor brede welvaart. Brede welvaart meet alle waarden die mensen belangrijk vinden. Materiële welvaart, maar ook zaken als zorg, talentontwikkeling, huisvesting, veiligheid, natuur en baanzekerheid.”

‘Zwolle blijkt aantrekkelijk voor bedrijven; personeel wil hier graag werken én wonen’

Hoogste prioriteit

Waar brede welvaart floreert, floreert ook de economie. E-commerce kan bijvoorbeeld niet groeien als zelfs het kleinste pakketje met een vervuilend busje de wijk in gaat. Een groen bedrijf als Cycloon maakt verdere groei mogelijk. In talrijke beleidsdocumenten, van Den Haag en Brussel tot VNO-NCW, wordt ‘brede welvaart’ dan ook genoemd als hoogste prioriteit voor de economie van morgen. En op de ranglijstjes van het CBS staat Hartstad Zwolle steevast op één met unieke kwaliteiten als het hoogste aantal vrijwilligers, onderling vertrouwen, sociale cohesie en mensgerichte bedrijvigheid. Langzaam maar zeker wordt sociaal en duurzaam mainstream. Noodzakelijk om stad en economie gezond te houden, zoals blijkt uit het succesverhaal van Cycloon.

De Zwolse manier van zakendoen is gestoeld op vertrouwen. De lange termijn telt. Bedrijven werken succesvol samen aan innovaties die bijdragen aan de grote maatschappelijke uitdagingen. Guldemond: “We verwelkomen bedrijven die de energietransitie helpen versnellen, bijdragen aan de circulaire economie of actief zijn in health innovation.”

Intensief samenwerken

Samenwerken aan verduurzaming is urgenter dan ooit, volgens de wethouder. Zwolle kent veel familiebedrijven in de maakindustrie die elkaar gemakkelijk weten te vinden. Kennisdeling en elkaar wat gunnen vormen de basis. “Zwolle wil naast deze ondernemers staan en gericht hulp bieden. Daarbij staat niet de groei van bedrijventerreinen voorop, maar juist brede welvaart in de regio Zwolle”, verklaart Guldemond.

De creatieve maakindustrie is naast health, ICT & e-commerce een belangrijk focusgebied van Zwolle. Guldemond: “Met een van de mooiste binnensteden van ons land en voorzieningen als winkels, horeca, theaters en scholen, naast monumenten, nabijheid van groen en een aangenaam sociaal klimaat is Zwolle erg aantrekkelijk voor bedrijven. Personeel wil hier graag werken én wonen.”

Beste onderwijsstad

Zwolle blijkt uit onderzoek van EW afgelopen zomer Nederlands beste onderwijsstad, nog vóór Nijmegen en Groningen. De acht grote mbo- en hbo-instellingen bieden opleidingen van hoog niveau. Hier worden nog echte vakmensen opgeleid voor bedrijven en non-profitorganisaties. De scholen werken nauw samen met het regionale bedrijfsleven. Na de opleiding heeft doorontwikkeling van mensen prioriteit. Guldemond: “Via de regionale Human Capital Agenda richten we ons op het goed opgeleid blijven van personeel. Als overheid stimuleren we bijscholing naar behoefte van de bedrijven.”

Health innovation

Ook in de creatieve maakindustrie floreert de combinatie van regionale bedrijven en het grote potentieel aan studenten, waaronder die van kunstacademie ArtEZ. Veel bedrijven in Zwolle richten zich op hergebruik van restproducten en ontwikkeling en productie van onder meer zonnepanelen en warmtepompen. Zwolle wil topsector health verder uitbouwen. “Ons topklinisch ziekenhuis Isala werkt samen met het onderwijs, bedrijfsleven en zes andere ziekenhuizen aan innovaties. Want de bevolking groeit en wordt steeds ouder, waardoor de zorgvraag toeneemt. Zo liggen er legio kansen om ‘Zorg op afstand’ via digitalisering vorm te geven. Daarvoor zijn technische innovaties gewenst”, licht Guldemond toe.

Ondernemers enthousiast

Bedrijventerrein Hessenpoort is het paradepaardje van Zwolle. De bedrijven werken er samen op het gebied van energie, biodiversiteit, het voorkomen van hittestress en groene inrichting. Ze stemmen onder andere het energieverbruik op elkaar af en bedenken inrichtingen. “Onze ambitie is klimaatneutraliteit in 2040. Daarom wil ik dat andere bedrijventerreinen dit mooie voorbeeld volgen. Consumenten vragen om meer duurzame producten, maar ook de aanbodkant komt in beweging”, motiveert Guldemond. De ondernemers van de bedrijventerreinen reageerden enthousiast. “We kunnen niet langer om verduurzaming heen, inclusief vermindering van grondstoffenverbruik en oplossingen voor de personeelskrapte, die nog decennialang aanhoudt”, overtuigt Guldemond.

Zwolle maakt werk van brede welvaart

Recente stories