Zwaar materieel voor megazware klussen

De offshore-windindustrie bouwt steeds grotere windmolens, omdat deze simpelweg efficiënter energie genereren. Dit kan alleen omdat er partijen zijn die de megazware onderdelen kunnen hijsen. Mammoet is een van de weinige bedrijven die dit soort klussen tot een goed einde brengt.

Zwaar materieel voor megazware klussen

“Van alle megakranen in de wereld zijn de meeste van ons”, zegt CEO Paul van Gelder trots. Bij het plaatsen van windmolens is Mammoet een van de partijen in een complexe logistieke keten. De onderdelen – jackets, monopiles, generatorhuis, blades – worden vanaf verschillende industriële locaties vervoerd naar een tijdelijke locatie, waar Mammoet ze aan land tilt. Vervolgens worden de onderdelen op installation vessels overgeheveld, waarna assemblage volgt op de eindlocatie met behulp van een megakraan. “Daar gaat heel wat voorbereiding aan vooraf; we hebben specialisten in huis die de wet- en regelgeving ter plekke kennen.”

‘Onze superkraan wordt verscheept in 200 containers’

Elektrische kranen

Mammoet wil zijn kranen in de toekomst elektrificeren, eventueel met ter plekke opgewekte elektriciteit uit waterstof. “Liefst zo snel mogelijk, maar we zijn afhankelijk van de bedrijven die ons materieel ontwikkelen.” Bij bouwprojecten in Europa gebruikt Mammoet overigens al veel volledig elektrische kranen, en ook doet het bedrijf een proef met alternatieve biobrandstoffen. “We hebben vierduizend stuks materieel; we moeten die vergroening doorzetten.”

Van Gelder vervolgt: “Het is een fantastisch bedrijf, met een sterke, eigen cultuur. Als je hier werkt, moet je goed in een team kunnen werken en goed kunnen communiceren. Via de Mammoet Academy kunnen onze mensen – zelfs concurrenten – over recente ontwikkelingen qua veiligheid leren. We hebben daarnaast continu veiligheidscampagnes. We slaan ook een brug tussen het senior leadership en de werkvloer. Komende week ga ik weer naar twee sites; daar praat ik direct met de mensen over de veiligheid.”

Reizen

Van Gelder: “Naast Europa en Noord- en Zuid-Amerika, waar we onze regionale vestigingen hebben, doen we op niet-structurele basis specialistische projecten in de rest van de wereld, zoals in het Midden-Oosten, Afrika, Azië en het Pacifisch gebied. Supervisors komen meestal uit Europa en Noord-Amerika, de riggers en kraanmachinisten komen vaak uit Maleisië, Thailand of de VAE. De superkranen hebben hun eigen teams, die altijd meereizen. Zo staat er nu een in Newfoundland. Daarvoor heeft een groep van acht mensen lokaal kranen ingehuurd om de superkraan, die in tweehonderd containers wordt verscheept, in zes weken in elkaar te zetten. Dus reizen en weken van huis zijn moet je wel liggen.”

Recente stories