Zelf pensioenkeuzes kunnen maken

Het huidige pensioenstelsel in Nederland staat onder zware druk. Van verzekeraars wordt verwacht dat zij helpen een oplossing te creëren om aan dit probleem het hoofd te bieden. Nationale-Nederlanden, met ruim vijf miljoen particuliere en zakelijke klanten een van de grootste en meest toonaangevende verzekeraars van Nederland, loopt voorop.

Met een vergrijzende samenleving, een historisch lage rentestand en een steeds kleiner wordende groep personen die actief aan het arbeidsproces deelneemt, komt het huidige pensioenstelsel onder zware druk te staan. Hoewel Nederland wereldwijd bekendstaat om zijn goed ingerichte sociale systeem, zal ook hier naar innovatieve oplossingen moeten worden gezocht om ook in de toekomst alle kosten te kunnen blijven betalen.

Persoonlijke pensioenaanpak

“Het systeem van collectieve pensioenen dat wij in Nederland hebben, wordt beschouwd als een van de beste ter wereld”, vertelt David Knibbe, directeur Nationale-Nederlanden Corporate Clients. “Maar de wereld verandert voortdurend. Mensen willen vandaag de dag zelf bepalen hoe hun financiële toekomst eruitziet, al zijn ze onderdeel van een collectief. Ze vragen steeds meer om een persoonlijker pensioenaanpak. Werkgevers willen het beste voor hun mensen en tegelijk beheersbare lasten. Werknemers willen graag een gegarandeerd pensioen, maar willen wel steeds vaker hun eigen koers bepalen. CFO’s van Nederlandse bedrijven zien pensioen niet zozeer als kostenpost, maar juist als een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Uiteraard hebben zij de behoefte om de pensioenlasten voorspelbaar en beheersbaar te houden. Een gegarandeerd pensioen echter maakt die voorspelbaarheid lastig; in veel gevallen houdt het in dat de werkgever vaker moet bijstorten. Er is een trend merkbaar dat bedrijven zoeken naar een premieproduct waarbij de lasten vaststaan, zodat de pensioenverplichtingen geen fluctuaties op de balans veroorzaken. Daarom bieden wij lifecyclepensioenproducten aan. Wij hebben een collectief pensioen ontwikkeld dat aan ieders wens kan worden aangepast.”

Optimale balans

Met het Nationale-Nederlanden Prestatie Pensioen is de opbouw van het pensioen afgestemd op de behoeften van de werknemer, die hiermee de mogelijkheid krijgt om invloed uit te oefenen op de belegging van de eigen pensioengelden door in een profiel aan te geven hoeveel risico hij wil lopen. Het Prestatie Pensioen biedt keuze uit meer dan dertig gerenommeerde beleggingsfondsen. Het door de individuele deelnemer gekozen risicoprofiel en de pensioendatum bepalen de manier van beleggen. Door de individuele afstemming op de persoonlijke situatie van de deelnemer wordt een optimale balans bereikt tussen het rendement en het risico. Twee maal per jaar wordt deze getoetst en, indien nodig, bijgesteld. “Naarmate de pensioendatum nadert, wordt een steeds groter deel van de portefeuille van de werknemer belegd in obligaties en beschermingsfondsen, wat de kans op waardevermindering vlak voor de pensioendatum verkleint”, legt Knibbe uit. “Tot nu toe had de werknemer daar zelf geen enkele invloed op. De vernieuwing van dit collectieve pensioenproduct bestaat eruit dat de individuele klant kan aangeven voor welk risico hij of zij kiest. Zo is er sprake van directe invloed op de portefeuille en dus op het uiteindelijke resultaat. Dat past veel beter in deze tijd.”

Goed informeren

Nationale-Nederlanden heeft bovendien een uitgebreid informatiesysteem opgezet om klanten alle mogelijkheden te bieden om tot een passend en afgewogen oordeel over hun pensioen te komen. “Uitgebreide communicatie- en informatievoorzieningen zijn zeer belangrijk”, maakt Knibbe duidelijk. “Deelnemers moeten zo begrijpelijk mogelijk geïnformeerd worden over de verwachte koopkracht van hun pensioen. Daarom hebben wij een uitgebreide informatievoorziening voor werkgevers en deelnemers, onder andere via internetportals en via Nationale-Nederlanden-pensioencommunicatie. Bovendien zijn wij onlangs gestart met een grote pensioencampagne. Wij willen een proactieve rol vervullen en niet afwachten. Wij hebben daarvoor veel kennis en kunde in huis: op verzekeringsgebied zelf, op administratief terrein met AZL en als vermogensbeheerder met ING Investment Management. Dankzij deze drie samenwerkende partijen kunnen wij concepten en producten aanbieden waaraan geen enkele andere partij kan voldoen, terwijl we tegelijk de uitvoeringskosten laag kunnen houden.” Nationale-Nederlanden wil zowel in de branche als in de samenleving gezien worden als de meest deskundige partij die het initiatief neemt.

De organisatie heeft de ambitie om een leidende rol te vervullen in het vernieuwen van de verzekeringsbranche. Werkgevers en werknemers zoeken ondersteuning bij de invulling van de eigen verantwoordelijkheid. Nationale-Nederlanden biedt die hulp. Knibbe: “Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze positie, schaal, expertise en 165 jaar historie in te zetten om die vernieuwing te realiseren.”

Onderscheidend

De businessunit Nationale-Nederlanden Corporate Clients (NNCC) biedt maatwerkoplossingen op pensioengebied aan corporates, pensioenfondsen en hun werknemers. NNCC is een netwerk dat via meerdere labels de pensioenmarkt bedient. NNCC verzekert 140 corporates en 80 pensioenfondsen en beheert het pensioen van 800.000 werknemers. Het label AZL beheert 60 pensioenfondsen en 550.000 deelnemers. Vanuit dit netwerk besteedt Nationale-Nederlanden veel aandacht aan pensioencommunicatie. Daarnaast neemt de verzekeraar ook deel aan het Pensioenregister, dat in januari 2011 van start gaat en het voor elke Nederlander mogelijk maakt om een overzicht te krijgen van de opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én van de opgebouwde AOW-rechten. “Onze portals met informatie worden drukbezocht en we krijgen hoge waarderingscijfers van onze klanten”, maakt Knibbe duidelijk. “Juist in deze roerige tijden gaat het om helderheid, degelijkheid, deskundigheid en vertrouwen. En hierin scoort Nationale-Nederlanden hoog.”

Zelf pensioenkeuzes kunnen maken

Recente stories