Zekerheid over zakelijke transacties

Het beschikbare werkkapitaal bepaalt de overlevingskansen van een onderneming. Vooral tijdens een recessie is het van vitaal belang om bestaande en potentiële zakenrelaties op hun kredietwaardigheid te kunnen beoordelen. Coface Nederland biedt hiervoor verschillende professionele toetsingsmogelijkheden zonder deze direct te koppelen aan een kredietverzekering.

De Coface Groep is wereldwijd de tweede grootste organisatie op het gebied van kredietmanagement. De multinational biedt in 65 landen dienstverlening in kredietverzekering, factoring, incasso en handelsinformatie. Vorig jaar werd hiermee een omzet van 1,6 miljard euro gerealiseerd. “Onze producten kunnen afzonderlijk of geïntegreerd worden afgenomen”, verklaart directeur Business Information Arthur Schellekens. “Middels kredietverzekering bieden we klanten zekerheid met betrekking tot hun debiteurenrisico. Daarnaast faciliteren we via factoring en incasso additioneel werkkapitaal. En via onze handelsinformatie krijgt een ondernemer beter zicht op de kredietwaardigheid van zijn debiteuren. Aangezien betalingen over het algemeen pas na levering plaatsvinden, wil je natuurlijk juist in deze tijd de financiële positie van potentiële afnemers kennen.”

 

@rating Service

Voorheen viel het verstrekken van handelsinformatie alleen binnen de dekking van een kredietverzekeringspolis. Als reactie op impulsen vanuit de markt heeft Coface Nederland sinds enige tijd deze koppeling losgelaten, zodat het nu naast verzekerde ook onverzekerde bedrijven verschillende vormen van handelsinformatie biedt onder het label @rating Service. Voor een eenmalig oordeel over de mate van kredietwaardigheid van een zakenrelatie is er de @rating Check. “Deze rating wordt voornamelijk ingezet door bedrijven die op het punt staan goederen of diensten te leveren aan een opdrachtgever”, licht Schellekens toe. “Onze toetsing vormt een extra controle. Op vijfennegentig procent van de aanvragen volgt er direct online een overzichtelijk en eenduidig antwoord, zodat ondernemers snel kunnen handelen.” Met @rating Monitoring wordt de kredietwaardigheid over langere tijd bewaakt. “Positief of negatief, we informeren onze klanten direct online over iedere wijziging in het dossier van de door hen aangevraagde onderneming”, verklaart Schellekens.

 

“Deze service is vooral van belang voor bedrijven die een jarenlange relatie met hun cliënten hebben of willen aangaan. Ondanks het vertrouwen dat je in dit soort relaties opbouwt, houdt een afnemer je immers niet altijd op de hoogte als zijn liquiditeit verslechtert. Als de rating positief is, dan geeft deze meteen het bedrag aan dat Coface Nederland bereid is te dekken bij het eventueel afsluiten van een kredietverzekering.” Als aanvulling op deze monitoring bestaat de mogelijkheid om een uitgebreid informatierapport over de betreffende zakenrelatie aan te vragen. Naast financiële gegevens en een kredietadvies vermeldt Coface Nederland hierin bijvoorbeeld ook bedrijfsactiviteiten en branchevergelijkende data. “Vooral bedrijven met een heel bewust kredietmanagement maken gebruik van deze dienstverlening”, vertelt Schellekens. “Ze willen tot in detail weten met wat voor afnemers en leveranciers ze zakendoen om via gedegen beleid en analyse hun risico’s in te schatten. Onbetaalde facturen zijn immers een nachtmerrie voor menig ondernemer.” 

 

Onderbouwd advies

De @rating Service is beschikbaar tegen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Zo kan Coface Nederland dankzij zijn netwerk uit een wereldwijde database putten die dossiers over achtenvijftig miljoen debiteuren bevat. “Deze database vormt de ruggengraat van onze dienstverlening”, zegt Schellekens. “We zijn hiermee in staat om handelsinformatie te verstrekken van bedrijven uit alle landen die ook maar enigszins een rol van betekenis in de wereldeconomie spelen. Via onze laagdrempelige en gebruiksvriendelijke website Cofanet kunnen klanten zelf een bedrijf uit deze database selecteren voor een beoordeling. Een Nederlandse klant die bijvoorbeeld wil exporteren naar onbekende afnemers in buitenlandse markten, wordt zo door ons betrouwbaar en snel geïnformeerd.” Volgens Schellekens ondervinden gespecialiseerde informatiebureaus de laatste jaren concurrentie via internet. “Veel data zijn tegenwoordig op het web toegankelijk geworden”, legt hij uit.

 

“Zo staat bijvoorbeeld op de site van de Kamer van Koophandel waar een bedrijf gevestigd is en wat de kerncijfers zijn. Bedrijven publiceren daarnaast vaak zelf nog aanvullende gegevens op hun webpagina’s. Toch blijft het ondanks deze ontwikkeling lastig om een goed onderbouwd advies over de kredietwaardigheid van bedrijven te leveren. Coface Nederland slaagt hier echter wel in. We voegen namelijk een unieke en onderscheidende kwaliteit aan onze rapporten toe: wereldwijde informatie uit onze drie andere businesslijnen. Geen enkel informatiebureau beschikt over deze – overigens vertrouwelijk verwerkte – gegevens. Dit stelt ons dan ook in staat om als enige bijvoorbeeld betalingservaringen van onze vijfendertigduizend polishouders met een aangevraagd bedrijf te matchen. Met ruim zevenduizend medewerkers houdt Coface zijn databank volledig up-to-date.” De kracht van de ratings schuilt daarnaast in de professionele behandeling van de dossiers, benadrukt Schellekens. “Onze handelsinformatie komt niet tot stand door een aantal parameters in een wiskundige formule in te voeren. Het nadeel van deze methode is dat bijna iedere datawijziging, hoe klein ook, meteen tot een ander advies leidt. Bij Coface kijkt er altijd een medewerker naar het dossier. Hij vormt een oordeel op basis van beschikbare financiële informatie, zijn deskundigheid en natuurlijk de feiten uit de andere drie businesslijnen. Er zit gewoon een goed onderbouwd verhaal achter onze ratings.”

Zekerheid over zakelijke transacties
  • MT500 - 2009
  • Marco Mulders
  • Herman van Heusden / Leonard Faustle

Recente stories