Zakelijke treinreiziger duidelijke meerwaarde voor werkgever

Zakelijk reizen per trein is populairder dan ooit. Steeds meer bedrijven onderkennen de meerwaarde van reizen per trein en maken gebruik van de mogelijkheden die NS biedt om de zakelijke reiziger comfortabel van deur tot deur te brengen.

Boukje Bügel-Gabreëls, Commercieel directeur NS Reizigers, illustreert de toenemende populariteit van zakelijk reizen per trein met een aantal concrete cijfers: “In 2008 is het gebruik van de NS-Business Card met 50% gegroeid en steeg de totale jaarlijkse omzet aan zakelijke treinreizen – inclusief forensenverkeer – met 14% naar 340 miljoen euro. De klanttevredenheid is ook naar recordhoogte gestegen. Maar liefst 78% van de zakelijke reizigers geeft een waarderingscijfer van 7 of hoger.”

Meerwaarde

Die toenemende belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor deze vorm van vervoer als alternatief voor de auto is volgens BügelGabreëls eenvoudig te verklaren: “Een zakelijke treinreiziger heeft een duidelijke meerwaarde voor de werkgever. In de eerste plaats vanwege de hogere arbeidsproductiviteit. Medewerkers die met de trein reizen, kunnen reistijd omzetten in werktijd. Het organisatieadviesbureau Twynstra Gudde heeft zelfs becijferd dat eigen medewerkers die per trein reizen 50% van hun reistijd declarabel kunnen maken.”

Een ander belangrijk argument is het kostenaspect, stelt de NSdirecteur. “Een treinkilometer is aanzienlijk goedkoper dan een autokilometer en ligt op een vergelijkbaar niveau als de variabele (lease)autokilometer. We zien dan ook dat grote leasemaatschappijen als Athlon, Arval Lease en Terberg Leasing om die reden naast hun tankpas ook een NS-Business Card aan hun leaserijders verstrekken.”

Een derde waardeverhogende factor van zakelijk reizen per trein is de vaak kortere, maar in ieder geval beter voorspelbare reistijd, aldus de NSdirecteur. “Zeker bij vergaderingen die ’s ochtends om 9.00 uur zijn gepland, is er een veel hogere zekerheid dat medewerkers op tijd aanwezig kunnen zijn. Organisaties kunnen daardoor efficiënter werken en flexibeler plannen, terwijl ook de effectieve werkdag wordt verlengd. We zien dan ook steeds meer dat bedrijven hun vergaderingen in de buurt van een station plannen. NS zelf biedt op vijf stations vergaderfaciliteiten aan in de NS Hispeed Lounges.” Een minstens zo belangrijke factor in de keuze voor de trein is duurzaamheid, aldus Bügel-Gabreëls. “De treinkilometer is een groene kilometer, met tweederde minder CO2-uitstoot dan een autokilometer. NS helpt daarmee bedrijven concrete invulling te geven aan duurzaam ondernemen.”

Aanbod van deur tot deur

NS doet er ook alles aan om het reizen per trein zo comfortabel mogelijk te maken, benadrukt Bügel-Gabreëls. “Niet alleen door het inzetten van nieuw en gemoderniseerd materieel, maar vooral ook doordat we de zakelijke reiziger een aanbod doen van deur tot deur. Met de NS-Business Card kunnen werknemers niet alleen hun treinreis boeken, maar ook het vervoer van en naar het station naar eigen inzicht regelen: met eigen auto (parkeren met de Business Card), taxi, huurauto of ov-fiets. In Den Haag wordt op twee stations een proef met de elektrische scooter gedaan en op tien stations in Nederland bieden we de NS-EasyDrive, een simpel met de NS-Business Card te openen Smart, waarmee kaarthouders comfortabel naar hun bestemming kunnen rijden.” NS is afgelopen jaar met een vernieuwde NS-site en Reisplanner live gegaan, vertelt Bügel-Gabreëls. “Als aanvulling daarop hebben we een aantal varianten van de Reisplanner ontwikkeld, waarmee we nog meer op maat gesneden reisinformatie bieden. Voor zakelijke klanten is er bijvoorbeeld een applicatie beschikbaar waarmee ze de Reisplanner in eigen format en huisstijl via het bedrijfsintranet kunnen aanbieden. Reisplanner Extra is een applicatie voor mobiele telefoons, waarbij de reiziger niet alleen actuele reisinformatie krijgt, maar ook allerlei informatie over bijvoorbeeld winkels, parkeergarages en horecagelegenheden op de plaats van bestemming. Met onze nieuwe SMS Planner kunnen reizigers ook heel eenvoudig via sms een reisadvies opvragen.”

Oplossingen op maat

NS biedt daarmee de zakelijke reiziger een zo comfortabel mogelijk alternatief voor de auto, via allerlei vormen van transport van deur tot deur en op maat gesneden reisinformatie, vat Bügel-Gabreëls samen. “Met daarbij ook het gemak van betalen via de Business Card en straks ook via internet met een NS e-ticket, waarmee we nu een pilot draaien.” Naast de NS-Business Card biedt NS samen met bedrijven mobiliteitsoplossingen op maat. De NS-directeur noemt als voorbeelden ING, dat aan alle medewerkers in Nederland een ov-jaarkaart ter beschikking stelt, en de Rabobank, die samen met NS een eigen ov-fietssysteem heeft opgezet. In samenwerking met Capgemini richt NS op tien stations flexwerkplekken voor medewerkers in.

“NS ontwikkelt samen met bedrijfsleven en overheid ook oplossingen op maat voor specifieke locaties. Een voorbeeld is de Schiphol Forensenkaart, waarmee bedrijven in de regio Schiphol werknemers stimuleren om met het openbaar vervoer naar het werk te komen. Een andere vorm van samenwerking zien we bij omvangrijke wegwerkzaamheden, waarbij we met Rijkswaterstaat, het Ministerie van VenW en het bedrijfsleven zoeken naar aantrekkelijke bereikbaarheidsoplossingen.” Opmerkelijk daarbij is volgens BügelGabreëls dat na zo’n periode 10% van de forensen definitief overstapt op het openbaar vervoer. “Als forensen eenmaal het voordeel van reizen per trein hebben ervaren, kiezen ze voortaan voor deze vorm van vervoer. Ook dat is een duidelijke indicatie dat zakelijk reizen per trein steeds populairder wordt. Want de trein brengt je niet van deur tot deur, NS wel.”

Zakelijke treinreiziger duidelijke meerwaarde voor werkgever

Recente stories