Yacht nu meer dan ooit van betekenis

In tijden van economische tegenwind wordt altijd het eerst op tijdelijke arbeidskrachten bezuinigd. Toch ziet Yacht, het bedrijf dat kwalitatief hoogwaardige interimprofessionals detacheert, kans om zijn mensen aan het werk te houden zonder drastisch in de tarieven te snoeien. Het geheim? Consequent investeren in de persoonlijke ontwikkeling van de interimprofessionals én in langdurige klantrelaties.

“Wij stellen onszelf altijd primair de vraag wat Yacht voor klanten kan betekenen. Dat is nu niet anders dan voorheen”, zegt Jan Hendrik Ockels, directievoorzitter. “Wat preciezer geformuleerd: we vragen ons altijd af hoe we verschil kunnen maken en waaruit dat verschil precies bestaat. Het antwoord op die vragen is heel eenvoudig: we kunnen rond de thema’s die bij onze klanten spelen de best denkbare interimprofessionals bieden. Ze beschikken zowel over inhoudelijke kennis als over de ervaring en de vaardigheden om die kennis effectief te implementeren. Zo’n thema is bijvoorbeeld process improvement: je ziet dat door de economische ontwikkelingen iedereen nu extra geïnteresseerd is in het verbeteren van processen om efficiënter en effectiever te werken. Wij hebben dat thema vroegtijdig en proactief in de volle breedte opgepakt en alle professionals gemobiliseerd die daar verstand van hebben. Vervolgens laten we onze klanten weten dat we een groot aantal gespecialiseerde professionals voor hen beschikbaar hebben die we kunnen inzetten op het moment dat daaraan behoefte bestaat. We maken daarbij aan onze klanten ook duidelijk dat de expertise van deze professionals het gehele proces beslaat: van analyse via voorstellen voor verbetering tot uiteindelijke implementatie.”

 

Subjectiviteit

Yacht is marktleider en uniek in zijn soort. Waarin onderscheidt Yacht zich? Ockels: “Wij krijgen van onze klanten steevast te horen dat onze interimprofessionals zich onderscheiden door de hoge mate van deskundigheid en dat Yacht zich als organisatie onderscheidt doordat wij daadwerkelijk betrokken zijn bij het wel en wee van de klant. Wij zijn niet uit op het zo veel mogelijk schrijven van uren. We positioneren ons met onze dienstverlening dan ook anders dan anderen. Wanneer wij onze professionals voor een project inzetten, vragen zij ons regelmatig of ze daarbij ook mogen adviseren. Ik antwoord dan dat het mag, als het maar subjectief gebeurt. Juist door subjectief te adviseren, komt onze ervaring het best tot haar recht. Als wij op grond van onze ervaring en expertise adviseren, doen we dat met de subjectieve instelling dat we het advies ook kunnen en willen uitvoeren. Met die insteek gaan wij naar de klant en proberen hem ervan te overtuigen dat wij daarom de juiste partij zijn om het project uit te voeren. Daarmee motiveren we tegelijk onze interimprofessionals om het beste uit zichzelf te halen. We nemen ze uiterst serieus in hun professionaliteit en dat zie je terug in de constant hoge kwaliteit van hun werk. Daarom bezuinigen we niet op de persoonlijke ontwikkeling van onze mensen; we investeren nog steeds veel in opleidingen en in het verder ontwikkelen van professionele en sociale vaardigheden. Dat verschil zal zich juist nu nog duidelijker gaan manifesteren.”

 

Continuïteit

“Ons andere onderscheid, de zogeheten customer intimacy, werpt nu ook duidelijk zijn vruchten af. Wij merken op dit moment net als iedereen dat onder invloed van de economische crisis de prijsdruk toeneemt. Aangezien wij altijd consequent hebben geïnvesteerd in langdurige vertrouwensrelaties met onze klanten kunnen wij die prijsdruk grotendeels weerstaan door aan te geven hoe we organisaties kunnen helpen met het realiseren van structurele kostenbesparingen. De omstandigheid dat we een zeer breed aanbod hebben in een groot aantal uiteenlopende branches, zowel profit als non-profit, maakt dat de risico’s bij ons beter gespreid zijn dan bij wat meer gespecialiseerde bureaus. Daarnaast hebben we een breed aanbod waar het gaat om verschillende soorten expertise – van HR tot finance en van marketing en communicatie tot ICT. Al die factoren, gecombineerd met de zekerheid van een grote en stabiele moederorganisatie als Randstad, dragen ertoe bij dat we continuïteit kunnen garanderen en onze beloften voor de lange termijn daadwerkelijk kunnen waarmaken.”

 

Win-winsituatie

Maurits Smits, Senior Director Research & Development bij Philips Healthcare, bevestigt vanuit klantzijde de beide onderscheidende factoren van Yacht. Smits: “Ik werk al ruim vijf jaar samen met Yacht en mijn ervaringen zijn zeer positief. Yacht is zeer betrokken bij onze business en denkt constructief mee over oplossingen. Dat zie je niet zoveel in die sector. Wij zijn op dit moment samen met Yacht bezig een zogeheten flexpool van specialisten op te zetten. We bouwen gezamenlijk aan een win-winsituatie: ik beschik over topspecialisten, die door deze specifieke ervaring ook weer bijdragen aan hun eigen professionele ontwikkeling. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit project opnieuw tot een langdurige en vruchtbare samenwerking zal leiden.”

Yacht nu meer dan ooit van betekenis

Recente stories