Woningcorporatie werkt!

Sinds het derivatendebacle in 2012 werkt Vestia hard aan zijn financieel herstel. Er is ook weer ruimte ontstaan voor de verdere professionalisering en – in beperkte mate – de volkshuisvestelijke taken van de woningcorporatie.

Woningcorporatie werkt!

“Het is een compliment dat onze stakeholders dit ook waarderen met deze notering in de MT500”, aldus Arjan Schakenbos, voorzitter raad van bestuur Vestia. “En het is een opsteker om te zien dat de buitenwereld ons goed beoordeelt op het gebied van ‘excellente uitvoering’. Dit is een mooie erkenning voor wat we met elkaar elke dag weer neerzetten. Toch zijn we zelf nog niet tevreden over onze bedrijfsvoering en blijven we veel energie steken in het optimaliseren van onze processen. Samen met zo’n 750 collega’s zetten we ons in voor de huurders van onze ruim 65.000 woningen. We werken aan goede woningen in leefbare wijken en buurten. De komende jaren blijven we hierin investeren. Ook de verbetering van de dienstverlening aan onze huurders blijft een speerpunt. Veel werk aan de winkel dus, maar ook Vestia krijgt te maken met vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Daarom zijn we blij dat de vastgoedsector ons positief beoordeelt op werkgeverschap. Het is goed om gezien te worden als een aantrekkelijke organisatie om voor te werken.”

‘Dit is een mooie erkenning voor wat we met elkaar elke dag weer neerzetten’

Uitdagingen op alle fronten

Schakenbos vervolgt: “Voor de komende jaren liggen er vele uitdagingen. Allereerst is er natuurlijk de gespannen woningmarkt. Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor voldoende betaalbare huurwoningen voor mensen met lage inkomens. Daar is een chronisch tekort aan. Ook de grootschalige verduurzaming en het energieneutraal maken van onze woningen speelt een steeds grotere rol, inclusief de afspraken over de financiering daarvan. In de metropoolregio Den Haag-Rotterdam zetten we ons daarvoor in. We focussen ons op vier kerngemeenten: Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. Daarnaast blijven we natuurlijk volop werken aan ons herstel om over een paar jaar weer een gezonde corporatie te zijn, financieel én volkshuisvestelijk.”

Samenwerking brengt succes

Hij besluit: “De afgelopen jaren zijn onze stakeholders een grote steun in de rug geweest. Om onze doelstellingen te realiseren werken we samen met onze huurders, gemeenten, collega-corporaties, zorginstanties en andere organisaties in onze wijken en buurten. Ons succes staat of valt met deze samenwerking.”

Recente stories