‘Wij zijn goed gepositioneerd om onze ambities te realiseren’

Allianz is wereldwijd toonaangevend op het gebied van schade- en levensverzekeringen. In 2015 heeft de verzekeraar in Nederland de ambitie uitgesproken om zijn positie in de zakelijke markt – van zzp’er tot dga – te versterken. Sjoerd Laarberg, CEO van Allianz in Nederland, vertelt over de vorderingen.

Vorig jaar voerde Allianz een groot onderzoek uit naar de manier waarop zzp’ers en mkb’ers zich online oriënteren op verzekeringen. Uit het onderzoek bleek onder meer dat ondernemers van verzekeraars verwachten dat ze hen daarin faciliteren. Tegelijkertijd werd duidelijk dat zelfstandigen zich ervan bewust zijn dat een plotselinge ziekte een financieel risico inhoudt, maar dat slechts een op de drie zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten. “Dit versterkte eens te meer onze keuze om de zzp- en mkb-markt tot speerpunt te maken”, vertelt Sjoerd Laarberg. “De lage verzekerbereidheid komt voor een deel doordat zelfstandigen denken dat een AOV afsluiten duur en tijdrovend is”, weet hij. “Dergelijke drempels kunnen leiden tot uitstel van belangrijke beslissingen en nare gevolgen hebben voor je financiële zekerheid. Het is zowel commercieel als maatschappelijk relevant om die verzekerbereidheid te vergroten.”

“Allianz wil de ondernemer in staat stellen om zijn of haar keuzes te maken”, vervolgt Laarberg. “Wij hebben er daarom vorig jaar al voor gekozen om drempels zo veel mogelijk te verlagen door gemak en eenvoud te bieden in onze oplossingen. Ondernemers kunnen zich nu uitgebreid oriënteren via onze website, of het nu gaat om een AOV of pensioen, maar onze adviseurs blijven een uiterst belangrijke rol spelen bij de keuze van het uiteindelijke verzekeringspakket.”

 

‘Klantgerichtheid is wat ons betreft de onderscheidende factor voor toekomstige groei’

 

Koersvast

Laarberg: “In 2016 hebben wij onze uitgesproken ambities in de zakelijke markt verder ingevuld. Dat hebben we gedaan door onze focus op klantgerichtheid op veel vlakken nader vorm te geven. Dat is wat ons betreft de onderscheidende factor voor toekomstige groei. Zo hebben we uitvoerig overlegd met onze doelgroepen, maar ook met belangengroepen en brancheverenigingen, en op basis daarvan nieuwe proposities in de markt gezet. De behoefte aan oplossingen op brancheniveau herkennen we sterk. Hier zullen we komend jaar op doorpakken.”

Hij vervolgt: “Ook hebben we ons mkb-portal verder verbeterd, waardoor het nog gemakkelijker is geworden om digitaal zaken met ons te doen. Wat ons hierin onderscheidt, is dat we alle oplossingen aanbieden, van ‘eenvoudig’ tot complex maatwerk. Daarmee komen we adviseurs en klanten echt tegemoet in hun behoefte. Bij AOV hebben we het online oriëntatie- en aankoopproces steeds om de twee weken verbeterd op basis van de feedback van onze verzekerden, en daar gaan we komend jaar mee door. Last but not least hebben we de zakelijke schadeportefeuille van Aegon verworven en zo meer dan zestigduizend nieuwe zakelijke relaties aan ons kunnen binden.”

 

Pensioenen

Ook de directeur-grootaandeelhouder (dga) vormt voor Allianz een belangrijke doelgroep, waar volgens Laarberg met een gerichte aanpak het verschil te maken is. “Deze groep kampt met een groot probleem. Doordat het pensioenkapitaal tevens als bedrijfskapitaal dient, kan de dga bij tegenvallende bedrijfsresultaten te maken krijgen met onderdekking. Een ander, zeer belangrijk punt is dat het pensioen in eigen beheer voor de dga per 1 januari aanstaande niet meer is toegestaan. Wij hebben voor deze doelgroep een passende oplossing.”

Hij vervolgt: “Daarnaast hebben we veel tijd en moeite gestoken in het verbeteren van de pensioencommunicatie richting werkgevers, maar zeker ook naar werknemers. Pensioenen worden al snel ingewikkeld gevonden, maar ook hier hebben onze intermediairs in gesprek met hun klanten gericht verbeteringen kunnen aanbrengen. Tot slot willen we komend jaar onze propositie voor het grotere mkb grondig herzien. Wij wenden onze wereldwijde expertise in beleggen aan om voorop te lopen in propositieontwikkeling voor het mkb. Dit is gericht op een optimaal pensioenresultaat voor de deelnemer. Dat sluit ook aan bij de trend van individualisering in pensioen. Zo krijgen we in het zakelijke marktsegment steeds meer voet aan de grond. Onze vernieuwende proposities slaan duidelijk aan, en dat heeft een aantrekkende werking op klanten en adviseurs.”

 

Doorpakken

“Onze successen in AOV en pensioenen smaken naar meer”, aldus Laarberg. “We zullen de ingezette koers komend jaar dan ook vasthouden. Daarbij ligt de focus op het verder doorgronden van de behoeften van de klant, zodat we hem of haar in staat kunnen stellen om te focussen op ondernemerschap. Dat noemen wij hier in huis empowerment. Daarom zullen we zeker onze bestaande en potentiële klanten bij onze ontwikkelprocessen blijven betrekken, en doorpakken op hun feedback in tevredenheidsonderzoeken. De goede banden die we hebben opgebouwd met diverse branches zullen we verder versterken. Dat doen we onder andere door in 2017 te komen met een specifieke AOV-oplossing voor zwaardere beroepen in de bouw/installatie, waar de verzekeringsgraad traditioneel zeer laag is.”

Laarberg besluit: “Al met al kijken we vol vertrouwen uit naar het komende jaar. 2016 heeft laten zien dat wij hier lokaal het groeipad hebben gevonden en daar willen we in 2017 en latere jaren op doorpakken. Enerzijds bieden onze huidige klant- en doelgroepgerichte oplossingen ons hiervoor handvatten. Anderzijds kijken we zeker ook naar interessante mogelijkheden om via gerichte acquisities door te groeien in Nederland en de Benelux. Dankzij onze zeer solide financiële basis is Allianz gelukkig uitermate goed gepositioneerd om de ambities gestalte te geven.”

‘Wij zijn goed gepositioneerd om onze ambities te realiseren’

Recente stories