‘Wij maken grote organisaties wendbaarder’

Grote organisaties zijn veelal niet in staat om flexibel in te spelen op een snel veranderende markt, omdat ze niet tijdig kunnen beschikken over de juiste informatie om op te sturen. Hot ITem maakt ondernemingen wendbaarder door op alle niveaus in de organisatie alle relevante informatie snel beschikbaar te maken.

“Wij vinden het onbegrijpelijk dat er veel grote bedrijven zijn die wel zien dat de markt en de wereld om hen heen heel snel verandert, maar gewoon niet in staat zijn om daar als organisatie slagvaardig op te reageren”, stelt Dick Mecklenfeld, directeur van Hot ITem. “De oorzaak is het ontbreken van actuele stuurinformatie, maar ook het traditioneel blijven denken en werken en te veel bureaucratie staan de wendbaarheid van een organisatie in de weg. Of het nu gaat om kostenreductie in het contactcenter, het leveringsproces van een dienst of de aanvraag van een vergunning of uitkering: al die processen moeten op een goede manier bestuurd worden op basis van de juiste informatie op het juiste tijdstip en in elke laag van de organisatie.”

Hefboom

Business intelligence wordt nog vaak als kostenpost gezien, verklaart Rob Honing, commercieel directeur van Hot ITem. “Maar een goede BI-oplossing is als een hefboom voor het realiseren van je voornaamste doelen. Iedereen beschikt dan over de juiste informatie om effectief acties in te zetten om die doelen te realiseren. Als je met een goede BI-implementatie enorm veel voordeel kunt behalen, dan moet je niet bekrompen gaan kijken hoe je kunt sparen op je BI-kosten.”

Veel van de grote consultancybureaus richten zich sterk op de strategie van ondernemingen, geeft Mecklenfeld aan. “Met doelstellingen voor over drie tot vijf jaar en advies over hoe je dan die strategie in stappen kunt realiseren. Maar juist die stappen bedenken, het daadwerkelijk aan de gang gaan met concrete resultaten waarmee je enthousiasme creëert in de organisatie; dat is veel lastiger. Veel bureaus stoppen daar dan ook of gaan met de klant een langdurig en vermoeiend traject in. Aan de andere kant zie je de ICT-bureaus die het vanuit de techniek aanpakken en niet zo veel snappen van de business van de klant. Hot ITem heeft daarom die twee disciplines – bedrijfskundigen en IT-specialisten – gebundeld, zodat we heel goed begrijpen wat een onderneming nodig heeft, en aan de andere kant de technisch specialisten in huis hebben waarmee je heel snel die businessdoelstellingen kunt realiseren.”

Honing heeft in de afgelopen jaren geconstateerd dat die bundeling van disciplines in combinatie met de duidelijke, businesscasegedreven aanpak van Hot ITem van bijzonder grote waarde is voor de bedrijven waarmee zaken wordt gedaan. “Een unieke aanpak die op korte termijn, in kleine stapjes van vier tot zes weken, gewoon resultaat voor de business oplevert en waarbij elke keer die resultaten worden getoetst aan de doelstellingen voor de langere termijn. Lig ik nog steeds op koers of zijn mijn doelstellingen inmiddels weer aangepast omdat de wereld is veranderd.”

‘Business intelligence is geen kostenpost, maar een hefboom om te sturen op strategische doelen’

De klant verrassen

“We doen dat door met echte data aan de gang te gaan, dus met de gegevens die in allerlei systemen van de klant besloten zitten”, legt Mecklenfeld uit. “Die data halen we er heel snel uit op een ongestructureerde manier en kunnen we heel snel ontsluiten. En door de koppeling van die data met de bedrijfsdoelstellingen verrassen we de klant telkens weer. We laten alles zien, dus ook de vervuiling, en met dat eerste inzicht haal je vaak al heel veel winst. Voor menig klant hebben we miljoenen verdiend in een paar weken tijd, gewoon omdat er iets niet goed zat in hun primaire systeem. We wachten niet tot de eindoplossing staat, maar komen al heel snel met resultaat. We bieden binnen vier tot zes weken een oplossing waarmee ze geld kunnen verdienen en onder water bouwen we het fundament waar die oplossingen op een structurele manier worden geïmplementeerd. Zo ontstaat een heel wendbare organisatie.”

Klanten onderschrijven dat ook, aldus de Hot ITem-directeur, zoals onder meer blijkt uit een reactie van Marcel Krom, CIO van PostNL: “Hot ITem is een partner die ons helpt bij het snel en incrementeel implementeren van innovatieve technologie. Dit verhoogt onze wendbaarheid in een complexe markt.”

Mecklenfeld tot slot: “Veel grote organisaties hebben al heel veel langdurige datawarehouse- en businessintelligencetrajecten gedaan. Eigenlijk zijn ze een beetje het geloof kwijt dat dit businessvoordelen kan opleveren. Als wij een paar weken aan boord zijn en de eerste resultaten worden geboekt, ontstaat er enthousiasme in de organisatie en draagvlak voor de fundamentele verandering met focus en veel aandacht. Daarom positioneren wij ons als ‘het pepertje tussen de snijbonen’. We zijn bezig met de ‘hot items’ van de organisatie, maar peper staat ook voor gedurfd, confronterend en scherp. We durven te confronteren en het te zeggen als we vinden dat iets niet gaat werken. Als een klant informatie vraagt die niet helpt om beter te performen, dan zetten wij daar vraagtekens bij: als het alleen maar inzicht geeft, dan heb je het niet nodig.”

‘Wij maken grote organisaties wendbaarder’

Recente stories