‘Wij kunnen kennis doorvertalen naar de praktijk’

Praktijkgericht, meetbare kwaliteit en maatwerk: daar draait het om bij FOI, dé specialist in opleidingen op financieel gebied voor het bankwezen en de accountancy.

Gedreven door passie voor het financieringsvak en een continu streven naar kwaliteitsverbetering, geven Klaas Kroot en Jaap Huurnink leiding aan het bedrijf. De een al jaren zelfstandig ondernemer en accountant met ruime bancaire ervaring; de ander bankier, maar met een didactische achtergrond. Bij de opleidingen voor het bankwezen ligt de nadruk op financiële analyse van ondernemingen, aangevuld met juridische en fiscale aspecten. “Zeker nu is het belangrijk dat ondernemingen met een financieringsbehoefte goed geanalyseerd worden door de bank”, aldus Huurnink. “Bij de opleidingen voor de accountancy staat centraal welke financieringsmogelijkheden er zijn, wat het beleid van de banken is en hoe banken ondernemingen analyseren. De accountant kan hiermee een grote bijdrage leveren in het financieringstraject.” In tien jaar tijd is FOI uitgegroeid tot een onafhankelijke professionele partij die alle banken haar diensten verleent. FOI is hierdoor bekend met alle banksystemen, de wijze van analyseren en de prioriteiten van de banken. Alle opleidingen kunnen gecertificeerd worden door de SCFE (Stichting Certificering Financiële Educatie). Daarnaast heeft FOI een accreditatie van het NIVRA en de Orde van Advocaten, zodat PE- dan wel PO-punten kunnen worden toegekend.

Praktijkgericht

“De sleutel van ons succes zit in de combinatie van de kennis die bij FOI aanwezig is en de doorvertaling naar de praktijk”, meent Kroot. “Alle docenten zijn nog steeds actief in hun vakgebied. Daarnaast zijn zij universitair geschoold, hebben ze een didactische achtergrond en jarenlange trainingservaring. De docenten streven continu naar verbetering en worden hiervoor periodiek zelf getraind, zowel op inhoud als op presentatie.” FOI krijgt veel informatie van de banken, zowel op het gebied van casuïstiek als regelgeving. Ook de deelnemers nemen actuele kennis mee, zegt Huurnink. “We kunnen flexibel op ontwikkelingen reageren en daarbij in de huid kruipen van onze opdrachtgever: waar loopt hij tegenaan, waar heeft hij behoefte aan? Zo sluit elke opleiding nauwkeurig aan bij de organisatie van de klant.” Dit wordt bevestigd door Wendy Janse, medewerker kredietbeheer BNG: “Ik kreeg een pittige opleiding, die ik heb ervaren als een vertaalslag van theorie naar praktijk en als verdieping van mijn kennis.”

Meetbare kwaliteit

Alle opleidingen worden gegeven aan de hand van het door FOI ontwikkelde en gepatenteerde pijleroverzicht. Hierin worden de bedrijfsanalyse, financiële analyse en de bancaire positie met behulp van pijlers nader uitgewerkt. Dit unieke overzicht biedt de deelnemers een systematische en gestructureerde techniek van financiële analyse. “Zo wordt niet alleen getraind op kennis, maar ook op het leren stellen van prioriteiten”, vertelt Kroot. “Hiermee wordt in korte tijd een enorme verbetering gerealiseerd op het gebied van kwaliteit en efficiency.” De opdrachtgever, de deelnemers en de docent moeten tevreden zijn over de opleiding. “Met minder dan een acht neemt FOI geen genoegen”, aldus Huurnink. “Kwaliteit wordt meetbaar gemaakt door zowel aan het begin als het eind van de opleiding het kennis- en vaardigheidsniveau van de deelnemers te meten, zodat duidelijk wordt of het vooraf afgesproken niveau behaald is. FOI staat daarmee voor effectiviteit.”

Maatwerk

Het maatwerkaspect blijkt mede uit de voorbereidingstijd van de opleiding. In het intakegesprek komt aan de orde wat het huidige niveau van de deelnemers is, wat de doelstellingen van de opdrachtgever zijn en tot welk niveau de deelnemers moeten groeien. Indien gewenst, wordt middels een aantal kredietdossiers een volledig beeld van de problematiek verkregen. Vervolgens wordt het opleidingsmateriaal hierop afgestemd en een geschikte docent geselecteerd. Iedere opleiding wordt op maat samengesteld orde en geeft FOI advies over eventuele vervolgstappen. Dit kan een coachingstraject zijn voor groepen, bijvoorbeeld een kredietcommissie, of voor een nieuwe medewerker die snel naar een hoger niveau moet doorgroeien. Carlo Walschots, directeur van Fortis Bank Nederland business centre Amersfoort, is zeer te spreken: “Onlangs heeft FOI een medewerker gecoacht op het gebied van kredietaanvragen. Dat is vooral dankzij de gestructureerde aanpak erg goed bevallen; onze medewerker straalt helemaal van enthousiasme. Als we weer een medewerker gaan opleiden op dit gebied, zal ik eerst aan FOI denken.” De economische teruggang en de invloed hiervan op de financiële sector zijn ook voor FOI spannend. Maar Kroot en Huurnink zien vooral kansen. “Met het pijleroverzicht levert FOI een hoge toegevoegde waarde bij de financiële analyse van ondernemingen. Hiermee ondersteunt FOI het risicomanagement van de banken. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector.”

‘Wij kunnen kennis doorvertalen naar de praktijk’

Recente stories