Werknemer aan zet voor zijn pensioen

De pensioensector ziet voor werknemers in de toekomst meer keuzevrijheid én meer eigen verantwoordelijkheid. Maar de meesten zijn niet met hun pensioen bezig. Reden genoeg voor Nationale-Nederlanden om hen actief te betrekken bij hun pensioen.

Onze maatschappij verandert in rap tempo. We worden gemiddeld ouder, consumenten worden mondiger en bijna een miljoen Nederlanders werken als zzp’er. Daarnaast zijn er grote marktschommelingen en is de rente laag. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op het pensioen, benadrukt Arthur van der Wal, directeur Pensioenen. “Tegenwoordig gaan werkgevers en werknemers op een andere manier om met hun pensioenwensen. De arbeidsmarkt is veranderd, net als de behoefte aan keuzevrijheid en transparantie. Het pensioenstelsel sluit hier niet meer op aan.” Daarom is er een publiek debat over pensioenen, solidariteit en collectiviteit op gang gekomen. En dat is goed, stelt Van der Wal. “Het kan zorgen voor innovatie binnen het pensioen.”

In het pensioenstelsel is wat flexibilisering betreft nog veel te winnen, vindt Van der Wal. “Dit geldt overigens voor werkgevers én werknemers. Er is vraag naar andere pensioenoplossingen. In vakkringen reppen we bijvoorbeeld over de overgang van Defined Benefit naar Defined Contribution. Dat wil zeggen: van vaste opbrengst naar vaste premie. De eerste categorie is nog steeds het grootst, maar we zien dat de premieregelingen aan een opmars bezig zijn. Dit zien we ook terug in de toenemende populariteit van de PPI, ofwel premiepensioeninstelling. Met als gevolg dat nieuwe partijen de markt betreden en andere samenwerkingsverbanden ontstaan. De marktordening verandert. We zien ook de plannen en regels rondom het Algemeen Pensioenfonds (APF) concreet worden. Vanuit NN Group zijn we bezig met de voorbereidingen voor een APF. Duidelijkheid over de regelgeving helpt alle betrokkenen.”

De veranderingen binnen het pensioen bieden de betrokkenen meer mogelijkheden, maar vragen tegelijkertijd een grotere eigen verantwoordelijkheid. Een actueel voorbeeld hiervan is de discussie rondom de flexibele pensioenuitkering. Tot nu toe moesten deelnemers (van een DC-regeling) in één keer hun pensioen omzetten in een uitkering. Daarbij waren ze sterk afhankelijk van de rentestand op dat moment, aldus Van der Wal. “De sector acht dit niet wenselijk. Daarom is er een breed draagvlak voor het Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering. Dit biedt de mogelijkheid om langer door te beleggen met de kans op een beter pensioenresultaat, maar dit kan ook slechter uitpakken. Deelnemers hebben hierdoor meer keuze, maar moeten zich ook bewust zijn van de risico’s. Tot dit wetsvoorstel van kracht wordt, bestaat er sinds deze zomer een tijdelijke oplossing, de ‘pensioenknip’.”

‘Het publieke debat over solidariteit en collectiviteit kan zorgen voor pensioeninnovatie’

 

Bewuste keuze

Het pensioenbewustzijn is laag in Nederland, beseft Van der Wal. “We hebben met z’n allen jarenlang gedacht dat het voor ons werd geregeld. De politiek legt echter op steeds meer vlakken de verantwoordelijkheid bij het individu. Denk bijvoorbeeld aan de pensioenversobering door de verlaging van de opbouwpercentages en de begrenzing op salaris. Het betekent dat mensen zich steeds meer zelf moeten verdiepen in hun financiële toekomst en, indien wenselijk, zelf maatregelen nemen. En dat is een uitdaging. We weten dat pensioen een taai onderwerp is; misschien is het ook wel een ver-van-mijn-bedshow, maar we willen mensen helpen om de juiste keuzes te maken. Dat is onze maatschappelijke taak”, vindt hij. “We stimuleren mensen om hun pensioen te zien als onderdeel van het totale financiële plaatje, waar ook wonen en gezondheidszorg in thuishoren. Op verschillende ‘momenten van de waarheid’, zoals trouwen, baanwissel of gezinsuitbreiding, maken we onze deelnemers extra attent op dat totaalplaatje en benadrukken we dat het maken van een bewuste pensioenkeuze hier ook deel van uitmaakt.”

 

Maatschappelijke aanpak

Nationale-Nederlanden pakt de verhoging van het pensioenbewustzijn in de volle breedte op. “De betrokkenheid bij pensioenen is niet meer vrijblijvend. Gezien de grotere verantwoordelijkheid die we krijgen, moet iedereen zelf zijn keuzes kunnen maken”, aldus Van der Wal. “Daarom zetten we een combinatie van tools en hulpmiddelen in, zoals de app Mijn Pensioencoach, waaraan we, op basis van feedback van gebruikers, nieuwe functionaliteiten hebben toegevoegd. En voor mensen met verschillende ‘pensioenpotjes’ hebben we de Pensioen Ophelder Service.”

Van der Wal onderstreept dat daarnaast een maatschappelijke aanpak essentieel is. “Om mensen te helpen, steunen we maatschappelijke initiatieven op het gebied van financieel en pensioenbewustzijn. Zo geven we tijdens de Week van het Geld les op basisscholen en gaan we in gesprek met jongeren tijdens jongerenevents. Ook organiseren we bijeenkomsten om onder anderen vrouwen te inspireren om met hun financiële toekomst bezig te gaan, zoals de hele maand september in het Nationale-Nederlanden DE Café, met als thema ‘Women in Control’.”

Werknemer aan zet voor zijn pensioen

Recente stories