Werken aan duurzame ICT

Leen Zevenbergen heeft de koers van Qurius, de grootste Microsoft-partner van Europa, verlegd. Aan de hand van een ambitieuze langetermijnvisie investeert de nieuwe bestuursvoorzitter in de drie p’s van people, planet en profit. “Ik ben een bouwer, geen breker.”

Sinds 1 januari is Leen Zevenbergen de nieuwe CEO van Qurius. Hij leidde eerder al enkele ICTdienstverleners en richtte zelf twintig bedrijven op die voornamelijk in de innovatieve frontlinie van de techniek actief waren. De serieondernemer publiceerde daarnaast het gelauwerde managementboek ‘En nu laat ik mijn baard staan’. In de opvolger daarvan, ‘’t Is groen’, beschrijft Zevenbergen hoe je veranderingen in organisaties waar kunt maken. Vorig jaar werd hij gevraagd om zijn ideeën binnen Qurius in de praktijk te brengen om daarmee de vernieuwing van dit beursgenoteerde bedrijf gestalte te geven.

 

Geïntegreerde oplossingen

“Ik heb toen Qurius maar even gegoogeld, want ik kende dit bedrijf eigenlijk niet zo goed”, bekent Zevenbergen. “Tot mijn verbazing zag ik dat wij de grootste Microsoft-partner in Europa zijn. En dat we over de hele wereld uitdagende projecten realiseren voor bijvoorbeeld een klant als BDO. Toch lijkt bijna niemand dit te weten. De nadruk lag in onze organisatie altijd heel stevig op kennis, met hoogopgeleide mensen. Die kwaliteit blijft natuurlijk, maar we zullen daarnaast zeker onze naamsbekendheid gaan vergroten.”

 

Zevenbergen wil Qurius stevig laten groeien in de Europese markt voor het middenbedrijf en de overheidssector. “Microsoft is de enige softwareleverancier die het mkb een totaalpakket aan automatiseringsproducten kan leveren, van administratie tot allerlei websystemen”, vertelt hij. “Wereldwijd zijn er echter slechts vier of vijf partijen die al deze toepassingen als één geïntegreerde oplossing kunnen realiseren. Tot die selecte groep behoort ook Qurius. Onze kracht ligt dan ook in een dienstverlening die efficiënter, per saldo goedkoper, duurzamer en beter geregisseerd is. Toch moet ik klanten nog weleens van onze geïntegreerde oplossing overtuigen. Dat kost nooit veel tijd: ik vraag hen namelijk altijd of ze bij de bouw van een huis wel met vijf verschillende aannemers in zee zouden gaan.”

 

Mensen binden

“Ik ben een bouwer, geen breker”, zegt Zevenbergen tussen neus en lippen door als hij vertelt over de veranderingen binnen Qurius. “Ik wil deze organisatie duurzaam aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door mensen het gevoel te geven dat ze ieder op hun eigen niveau een wezenlijke bijdrage aan Qurius leveren. Ook zullen we niet aan het eind van ieder kwartaal de druk op ons personeel verhogen, zoals andere beursgenoteerde bedrijven dat weleens doen. Op de korte termijn kan dat commercieel gezond zijn, maar op de lange termijn maakt het economisch geen verschil, omdat er na die piek altijd een dal volgt. Dan kun je als organisatie beter kiezen voor een stabiele lijn.”

 

Zevenbergen blijkt een aanhanger van een gezonde geest in een gezond lichaam. “Dat is niet zo verwonderlijk, licht hij toe. “Mensen die lekker in hun vel zitten, presteren aantoonbaar beter. Ik ga dan ook best ver in die visie. De snoepautomaten gaan eruit en we zijn in gesprek met onze cateraar over het serveren van gezond voedsel. Ook stellen we gedragsregels op over hoe werknemers met elkaar om horen te gaan. Zo mogen werknemers op vrijdagmiddag geen negatieve berichten meer op iemands voicemail achterlaten, omdat de ontvanger daardoor vaak gestrest het weekend ingaat.”

 

Uiteraard heeft Qurius ook het nieuwe werken ingevoerd: er gelden geen vaste werktijden of -plekken meer. Iedere werknemer krijgt de vrijheid om flexibel zijn taken uit te voeren. Met al deze maatregelen wil Zevenbergen ook in de nabije toekomst talent aan Qurius blijven binden. “Maar weinig ondernemers lijken te beseffen dat er over een paar jaar een tekort aan personeel ontstaat”, stelt hij. “In de slag om de beste professionals zullen bedrijven behalve een prettige ook een moderne en inspirerende werkomgeving moeten bieden. Voor ons als ICT-dienstverlener is die uitdaging overigens duidelijk: er moet stevig geïnnoveerd worden. Daarmee bedoel ik geen productverbetering, maar vernieuwing die grenst aan een paradigmaverschuiving, zodat we toepassingen kunnen blijven ontwikkelen die aansluiten op de techniek van morgen.”

 

Groene ambitie

Qurius streeft naar een neutrale CO2-voetafdruk. Om dit voornemen kracht bij te zetten, rijdt Zevenbergen zelf in een Lexus Hybride. “Milieuvriendelijk ondernemen zal de komende vijf jaar een van de grootste strategische uitdagingen voor bedrijven vormen”, verwacht hij. “Neem nu enkele van onze Duitse klanten die toeleverancier zijn van een groot automerk. Hun opdrachtgever eist dat zij aantoonbaar duurzame onderdelen leveren, omdat auto’s steeds schoner moeten worden. Lukt hen dat niet, dan is het einde verhaal. Als dienstverlener zijn we toe aan Green IT 2.0. Richtte de eerste versie zich nog op een lager energieverbruik van de ICT, nu werken we aan systemen waarmee onze klanten gedetailleerd inzicht krijgen in de duurzaamheid van hun producten. We willen hierin marktleider worden voor onze doelgroep. Ja, ik leg de lat hoog. Als je niet naar de sterren reikt, kom je nooit op de maan.”

Werken aan duurzame ICT

Recente stories