‘We zetten in op long-term partnership’

Afgelopen jaar heeft Obvion zich nadrukkelijker geprofileerd als intermediairmaatschappij, met één hypotheekproduct en duidelijkere keuzes in doelgroepen. Chief Commercial Officer Peter Dijks legt deze strategische keuzes uit en vertelt hoe dit in 2020 verder gestalte krijgt.

‘We zetten in op long-term partnership’

Obvion wist afgelopen jaar het marktaandeel in de Nederlandse hypotheekmarkt te vergroten van 3,6 naar 5,2%, een groei van 44%. “We zijn terug van weggeweest”, aldus Peter Dijks. “Obvion is een gevestigde partij in de intermediaire markt voor hypotheken, maar onze versterkte focus op consumenten had de aandacht afgeleid van het intermediair. Dat merkten we in de resultaten. Daarom profileren we ons sinds eind 2018 weer nadrukkelijk als intermediairpartij. De adviseur staat centraal in – en wordt betrokken bij – onze markt- en productstrategie. We zetten in op een ‘long-term partnership’-strategie. En dat werkt!”

Dijks vervolgt: “Daarnaast hebben we keuzes gemaakt in de rentevaste periodes en ons productportfolio. Gezien onze manier van funden zijn wij vooral sterk in rentevaste periodes tot en met vijftien jaar. Dat maakt ons aantrekkelijk voor doorstromers en oversluiters. We hebben gekozen voor één product met aantrekkelijke voorwaarden, de Obvion Woon Hypotheek.”

‘Ten opzichte van 2018 zijn we met 44% gegroeid in een stabiele markt’

Nieuwe proposities

“Met onze commerciële strategie willen we dé intermediairmaatschappij van Nederland worden”, vervolgt Dijks. “In 2020 gaan we samen met het intermediair voort op de ingeslagen weg. Het aantal hypotheken in de markt zal waarschijnlijk afnemen en de klant kan online steeds meer zelf regelen. Mede daarom helpen we de adviseur om klanten meerwaarde te blijven bieden, bijvoorbeeld door hem te wijzen op kansen om met de klant in gesprek te gaan gedurende de looptijd van de hypotheek. Hierbij spelen we waar mogelijk in op de ontwikkelingen binnen de branche in de digitale ontsluiting van klantdata. Zo helpen we onze adviseurs om een volledig klantbeeld te krijgen en de zorgplicht goed in te vullen.”

Dijks besluit: “We ontwikkelen ook proposities voor specifieke doelgroepen als zelfstandigen, senioren en expats. En we introduceren achtereenvolgens een duurzaamheidspropositie voor nieuwbouw en voor bestaande woningen, mede om huiseigenaren te prikkelen tot energiebesparende maatregelen. Zo helpen we om verduurzaming van woningen te stimuleren.”

Recente stories