‘We willen een steentje bijdragen’

Registratie van eigendomsrecht is de basis van een gezonde economie. Met dit gegeven als uitgangspunt heeft het Kadaster zich in Nederland, maar ook in het buitenland ontwikkeld tot een organisatie die zich sterk bezighoudt met maatschappelijke vraagstukken.

‘We willen een steentje bijdragen’

Bestuursvoorzitter Dorine Burmanje: “We hebben ervoor gekozen om onze werkzaamheden te relateren aan de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit zijn zeventien doelstellingen voor toekomstige internationale duurzame ontwikkeling.

Ze vervolgt: “Armoedebestrijding is een van de doelen. Aan elk SDG zijn concrete acties verbonden. Als het om armoedebestrijding gaat, is een van de acties: zorg dat mensen eigendom en zeggenschap over grond kunnen krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door een goede kadastrale registratie. Wij hebben gesteld dat dit inspirerende vertrekpunten zijn om de maatschappelijke aanpak van het werk van het Kadaster vorm te geven. Anders gezegd: we willen een steentje bijdragen. Overigens, we hebben natuurlijk een wettelijke taak en deze geeft ook de kaders aan waarbinnen we opereren. Dat blijft onverlet.”

Het Kadaster werkt veel samen met soortgelijke organisaties in andere landen. “Veel maatschappelijke vraagstukken overstijgen de landsgrenzen”, zegt Burmanje. “Denk bijvoorbeeld aan de geodata-infrastructuur, luchtvervuiling of ervoor zorgen dat niet iedere organisatie een eigen satelliet de lucht in stuurt.”

‘Wij Kadastermensen geloven hier heel sterk in. Dit is wat ons drijft.’

Welvaart

Het Kadaster werkt ook in andere landen om daar te helpen de stand van zaken als het gaat om de registratie van rechtseigendom te verbeteren. “We willen graag meewerken aan een betere wereld”, zegt Burmanje. “Rechtszekerheid, dus weten wat van wie is, is immers de basis van een gezonde economie. Dan ga je ruilen, handel plegen en kun je leningen afsluiten. Dat is de start van welvaart.”

Ze legt uit: “70% van de wereld echter kent geen landregistratie. Je kunt dus stellen dat er in 70% van de landen iets mankeert aan de route naar welvaart en een gezonde economie. Samen met andere internationale zusterorganisaties kijken we hoe we onze kennis en kunde in kunnen zetten om hier iets aan te veranderen. We bedenken dan nieuwe methodieken die toegespitst zijn op die landen en die snel tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Zo hebben we meegeholpen aan een project in Mumbai, India.

Samen met de plaatselijke slum dwellers organisation en met de vrouwen die daar wonen zijn we begonnen om met touwtjes de krotten en modderpoelen in te meten. Dat hebben we opgeschreven op stukjes afvalpapier die we kregen van de plaatselijke papierfabriek. Hiermee zijn we naar de gemeente gegaan en de vrouwen kregen een eenvoudig certificaat. Dit had twee effecten. Ten eerste konden projectontwikkelaars niet meer zomaar mensen van hun terrein vegen. En de vrouwen gingen met dat papiertje naar de bank en kregen een kleine lening, waarmee ze kralen kochten om nieuwe armbanden te maken voor de verkoop. Dit is de start van economie, welvaart en een beter leven. Wij Kadastermensen geloven hier heel sterk in. Dit is wat ons drijft. Daarom dragen we bij aan die sustainable development goals van de VN. Want die zijn erop gericht om de armoede in de wereld te bestrijden. Daar werken we elke dag aan mee.”

Nederland

Terug naar ons eigen land. Burmanje stelt dat het Kadaster diep is geworteld in de Nederlandse samenleving. “We kijken continu naar de maatschappelijke ontwikkelingen om vervolgens te bepalen hoe wij behulpzaam kunnen zijn in de keuzes die gemaakt moeten worden.” Ze wijst op de leegstand die ontstaat in de winkel- en havengebieden in steden. “We kunnen inzichtelijk maken waar deze leegstand zich bevindt en wie de eigenaren zijn. Het Kadaster heeft een methode ontwikkeld om hier grip op te krijgen. Je kunt hiermee met betrokkenen om de tafel gaan zitten en kijken wat de mogelijkheden en consequenties van keuzes zijn.”

Ze vervolgt: “Wij hebben onze sporen al verdiend met ruilverkaveling, dat zich vooral afspeelde op agrarisch gebied. Met deze opgebouwde kennis en kunde hebben we nu een variant ontwikkeld die in steden toepasbaar is. Als die methode straks wettelijk wordt verankerd, zijn gebruikers ervan verzekerd dat dit een bruikbaar vertrekpunt is.”

Ze legt ook uit hoe de kennis van het Kadaster wordt toegepast bij bijvoorbeeld de aanleg van een snelweg. “Door welk gebied gaat dit? Wie zijn de eigenaren? Is het wellicht goedkoper om een iets ander tracé te kiezen? Hiervoor kunnen wij de data aanleveren.”

Al met al heeft het Kadaster in de loop van zijn 185-jarig bestaan een onmisbare positie opgebouwd in de Nederlandse samenleving. Burmanje: “We zijn geëvolueerd van een gegevensbedrijf naar een maatschappelijk georiënteerde kennisorganisatie en dit proces gaat onverdroten door!”

Recente stories