‘We werken samen met onze klanten aan duurzaamheid’

Hoe ga je duurzaam om met energieverbruik? “Dat hangt ervan af; het verschilt namelijk voor elk bedrijf”, zegt Jacob Ruiter van Essent. “Wij stappen schouder aan schouder met onze klanten in dat avontuur. Want er is zo veel meer te winnen dan alleen het terugdringen van verbruik.”

Jacob Ruiter, bouwjaar 1963, begon na zijn studie mijnbouwkunde met het opsporen van olie en gas in Afrika, en werkte daarna voor een producent van buizen voor de olie-industrie. In 2000 kwam hij bij de milieudivisie van Essent terecht, waar uit gebruikte grondstoffen brandstof en nieuwe grondstoffen werden geproduceerd. Het is dan ook niet vreemd dat hij tegenwoordig, als directeur Grootzakelijk bij Essent, vooral werkt aan duurzaamheid bij zijn klanten. Ruiter: “Essent is al langer bezig met duurzaamheid: niet voor niets zijn we de grootste leverancier van groene energie in Nederland. In 1995 waren we de uitvinder van Groene Stroom en in Nederland zijn we al twintig jaar marktleider op het gebied van Groen Gas. We blijven continu gefocust op duurzame projecten. Zo hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in een project bij de stortplaats Schoteroog en de ernaast gelegen waterzuivering, waarbij biogas wordt onttrokken en opgewaardeerd naar groen gas van aardgaskwaliteit. Dit gas wordt vervolgens op het landelijke aardgasnet gezet.”

Daarnaast is Essent de dialoog aangegaan met zijn klanten om te zien waar gezamenlijk beter met energie kan worden omgegaan. “In het grootzakelijke segment heeft het ene bedrijf een sterkere maatschappelijke agenda dan het andere”, zegt Ruiter. “Vooral beursgenoteerde bedrijven willen maatschappelijk verantwoord ondernemen en werken aan een circulaire economie. Daar hoort dus ook bij: hoe kun je verantwoord omgaan met je energiebehoefte? Dat is een heel lastige vraag, want energie kan maar eenmaal gebruikt worden. Dus hoe zou je je energiebehoefte kunnen verduurzamen? Onze klanten weten dat niet altijd, en laat ik het maar meteen zeggen: wij hebben ook geen generiek antwoord. Maar wij vinden wél dat we dat samen moeten uitzoeken.”

‘Transparantie is essentieel, wil je met elkaar in dialoog gaan en elkaar begrijpen’

Gemeenschappelijk belang

Essent zet daarom, samen met een aantal van zijn klanten, in op cocreatie, zegt Ruiter: “Door middel van cocreatie proberen we samen met onze klanten vanuit het gemeenschappelijke belang, met enthousiasme en door het uitwisselen van ideeën te komen tot producten op het gebied van energiebesparing. Gezamenlijk testen we als eersten innovaties op dit gebied, die inzicht bieden in het verbruik bij klanten en hoe daarin bespaard kan worden.”

De aanzet daartoe werd gegeven tijdens de cocreatiedag, waarbij Essent met klanten in dialoog ging over mogelijkheden tot verduurzaming van energie. Ruiter: “Als je gezamenlijk praat over energie in een circulaire economie, dan merk je dat iedereen met vragen zit en van anderen wil leren. Er zijn bedrijven die meteen een project willen starten, andere bedrijven kijken eerst de kat uit de boom. Sommige bedrijven brengen heel concrete doelstellingen ter tafel, terwijl andere voor elke verbetering openstaan.”

Inmiddels heeft Essent al met een aantal grote klanten aan die verduurzaming gewerkt. “We hebben projecten gedaan met bedrijven als FrieslandCampina, Rabobank en DutchView”, vertelt Ruiter. “Wat ons bindt, is die energiebehoefte en de vraag hoe we daar op een duurzame manier mee om kunnen gaan. Maar het is niet zo dat we een soort van koffertje opendoen met standaardproposities; elk project vraagt om maatwerk, want de mogelijkheden verschillen per bedrijf. Zo hebben we met DutchView gekeken naar mogelijkheden waarmee zowel het bedrijf zelf als het eigen personeel kan profiteren van groene energie. En zo komen we elke keer weer een stapje dichter bij echt duurzaam.”

DutchView bleek daar heel tevreden mee, aldus Dave Nijmeijers, CTO DutchView Holding: “Het mooie aan onze samenwerking is dat we aanvullende kennis en netwerken delen. Essent helpt ons aan oplossingen en partners om onze duurzame ambitie waar te maken, en zij doen nieuwe kennis op over de behoefte van de business-to-businessmarkt. We helpen Essent daarnaast aan multimediale producten, zoals videocontent en apps. Cocreatie biedt beide partijen de kans om gezamenlijk echt resultaat te boeken.”

Evident voordeel

Het effect van cocreatie is heel divers, vertelt Ruiter. “Je hebt een verantwoordelijkheid voor de maatschappij, maar het gaat ook om euro’s. De meest directe doelstelling is de energierekening verlagen. Daarin hebben we een aantal samenwerkingen met bedrijven lopen, en dat blijkt om substantiële bedragen te gaan. Soms biedt de samenwerking een bedrijf een betere concurrentiepositie. Zo blijken bouwbedrijven meer kans te maken bij aanbestedingen als ze kunnen aantonen dat ze duurzamer zijn dan hun concurrenten.”

Al is niet van tevoren goed aan te geven wat een project gaat opleveren, het voordeel ervan is volgens Ruiter evident. “Hoe specifieker je de energiebehoefte zichtbaar maakt, hoe gunstiger we het kunnen aanbieden. We gaan schouder aan schouder het traject in: als jij dat pad op wilt, dan gaan wij met je mee. Transparantie is daarbij essentieel, wil je met elkaar in dialoog gaan en elkaar begrijpen. Het verdiept de relatie met je klant; het spel wordt intensiever en ook leuker. Je bouwt aan een duurzame klantrelatie. Duurzaamheid is per definitie iets van de lange termijn, en op die manier gaan we ermee om. Natuurlijk speelt prijs een rol, maar er is nog zo veel meer dan dat te winnen.”

 

‘We werken samen met onze klanten aan duurzaamheid’
  • Antal Giesbers
  • Fjodor Buis

Recente stories