‘We moeten verder kijken dan kostenreductie’

Waar gaat het heen in de IT-wereld? Dat de branche verandert, is wel duidelijk. Maar hoe kun je daar als bedrijf adequaat op inspringen? Ciber maakt hierin een duidelijke keuze, zegt algemeen directeur Wil Daniels: “Focus niet alleen op kostenreductie, maar ook op waardecreatie.”

Sinds Daniels in 1984 werkzaam werd in de IT-wereld, is er veel veranderd. “Mijn begintijd, de jaren negentig, dat waren de gouden jaren van ERP. En tien jaar geleden was iemand met tien jaar SAP-ervaring heel bijzonder. Maar men is inmiddels zoveel gewend dat je je moeilijk in die wereld kunt onderscheiden. We zitten ook nog eens in een periode die, vanwege de banken- en de eurocrisis, kostenreductie als dominant thema heeft. Veel grote multinationals komen nu tot de ontdekking dat ze 36 divisies met wel 36 ERP-systemen hebben lopen. De centrale vraag bij onze opdrachtgevers is tegenwoordig dus: maak onze IT goedkoper. Daarbij probeert men ook de inkoop van IT-diensten te centraliseren: vendor consolidation. Een vereiste daarbij is dat jij als vendor een global reach moet hebben: je moet ook de buitenlandse IT-leveranciers kunnen vervangen. Ciber kan dat: we zijn een internationale organisatie, met een sterke poot in offshoring vanuit India. Denk ook aan alles rondom mobility en social media. In China komt 70% van de internetclicks van een mobile device: daar slaan ze de vaste telefoonlijn gewoon over. Dit soort ontwikkelingen gaat heel snel, dus hebben we voor social media én voor mobility aparte units opgericht, die meteen wereldwijd beschikbaar kwamen via ons internationale netwerk. Daarnaast zijn we een vendor die een bedrijf die hele zorg uit handen kan nemen. Dus niet uurtje-factuurtje, maar een IT-leverancier die bereid is om de verantwoordelijkheid te dragen tegen een van tevoren afgesproken prijs: of ik daar dan winst op maak of verlies lijd, is mijn probleem.”

Waardecreatie

Ciber wordt geassocieerd met kwaliteit, zegt Daniels. “Men weet dat we veel seniors in dienst hebben, we hebben veel kennis en ervaring in huis. Daarnaast staan we bekend om onze klantgerichtheid. Maar als de markt verandert, moet Ciber meeveranderen. Alleen kijken we dan nét even wat verder dan anderen. Natuurlijk helpen we bedrijven om tot de broodnodige kostenreductie te komen, in al zijn vormen. Maar tegelijkertijd zeg ik: je bent vooral intern bezig, wat doe je voor je eindgebruiker? Ik ben niet tegen kostenreductie, maar er moet méér gebeuren. Je kunt ook nu aan waardecreatie doen door te focussen op meer opbrengst.”

Daartoe heeft Ciber een tool ontwikkeld: value based projectmanagement. “Meestal ontstaat een IT-project doordat het bedrijf iets bedenkt om zijn business te bevorderen. Bijvoorbeeld: de voorraadkosten zijn structureel te laag, of de service aan de klanten moet beter. Dan krijgt IT een budget met de opdracht: dát moet je opleveren, en dán moet het klaar zijn. IT gaat dan aan de slag, maar al snel is er geen link meer met de businesskant van de opdracht: het wordt een echt IT-project, dat vaak niet goed aansluit op de oorspronkelijke vraag. Aan de andere kant is het bedrijf allang blij dat IT’ers het probleem oplossen; het houdt geen vinger aan de pols en wacht gewoon af wat het krijgt.”

Ciber identificeerde dit probleem enkele jaren terug, en ontwikkelde daartoe value based projectmanagement. “Daarbij wordt bij alle besluiten die genomen worden voortdurend de link gelegd met het oorspronkelijke businessvoorstel. Het is een continue toetsing: elke ochtend om tien uur zitten we met de klant een kwartier om de tafel om te laten zien wat er gisteren gedaan is, wat we vandaag gaan doen en wat de punten zijn waarop we moeten letten. Niet alleen kan de gebruiker zo zien of het project nog aan zijn wensen voldoet, maar je kunt het doel ook tijdens het werk aanpassen zonder dat dit direct tot onoverkomelijke problemen leidt.” Ook in een tijd waarin kostenreductie centraal staat, is dit voor klanten een heel interessante propositie, zegt Daniels: “We bieden hiermee waardecreatie aan in een tijd van crisis. Maar omdat er minder ruis in het project zit, krijgt de klant wat hij wil ook tegen lagere kosten. Dat is geen marketingpraatje, het is echt zo. Ik schat dat dit klanten twintig tot veertig procent in de kosten scheelt.”

Benchmarken

Ook op een andere manier doet Ciber aan waardecreatie. “Wij worden tegenwoordig veel meer in de vroege fases van een project betrokken. Klanten zijn dan nog bezig de probleemstelling te definiëren. Vanuit best-practicemodellen worden de processen van de klant dan gebenchmarkt om te identificeren waar het verbeterpotentieel zit. Worden de binnenkomende facturen bijvoorbeeld door je mensen overgetypt of voer je ze in met behulp van automatische character recognition? Op welk niveau zit je met je bedrijfsproces? Dat kunnen we benchmarken.” Hier is de link met de crisis nog duidelijker, zegt Daniels: “Dit is ontwikkeld vanwege de crisis. Je kijkt namelijk gericht naar kostenbesparingen.” Ook in een tijd waarin commodity’s en prijs centraal staan, weet Ciber zich zo te onderscheiden, meent Daniels: “Als er een consultant van ons bij je over de vloer komt, dan weet je: natuurlijk heeft hij verstand van IT. Maar hij doet ook de dingen die je niet van hem verwacht. Going the extra mile: daar staan we om bekend, en dat is waar we ons mee onderscheiden.”

‘We moeten verder kijken dan kostenreductie’

Recente stories