We hebben ondernemen al 65 jaar in ons DNA

Nyenrode Business Universiteit bestaat 65 jaar en is in alle opzichten ‘alive and kicking’. Met een solide reputatie als aanbieder van opleidingen die het Nederlandse bedrijfsleven ten goede komen, grijpt Nyenrode het lustrum aan om met een open blik naar de toekomst te kijken.

Nyenrode Business Universiteit is een gerenommeerde en internationaal erkende businessschool, die getalenteerde mensen opleidt voor verantwoordelijke en leidinggevende posities in het bedrijfsleven. Daarbij gaat het niet uitsluitend om het aanleren van cognitieve vaardigheden, maar vooral om het opbouwen van karaktereigenschappen die excellente ondernemerskwaliteiten bij studenten naar boven brengen. “Het feit dat het leven zich hier volledig op de campus afspeelt, draagt er bovendien toe bij dat studenten waardevolle relaties opbouwen die ze veelal in de rest van hun leven zullen blijven koesteren”, aldus Leen Paape, Dean Degree Programs & Research van Nyenrode.

Stewardship

Wat maakt Nyenrode anders dan andere businessschools? Paape: “Het wezenlijke verschil is dat we zélf een private onderneming zijn. Daardoor zit het ondernemen letterlijk in ons DNA en dat geeft ons voortdurend de motivatie om onszelf als onderneming te bewijzen. Die mentaliteit straalt af op het lesprogramma en op de manier waarop we met onze studenten omgaan. Minstens zo belangrijk is dat we anders dúrven zijn. Ik noem dat, analoog aan de bekende frisdrankreclame: ‘een tikkeltje vreemd, maar wel lekker’. Dat tikkeltje vreemde zit bijvoorbeeld in onze relatief grote aandacht voor de zogeheten zachte kanten van het ondernemen en leidinggeven, zowel op het gebied van bedrijfsethiek als op dat van spiritualiteit en creativiteit. Tot voor kort waren onze basiskenmerken ‘leadership’ en ‘entrepreneurship’ en die twee begrippen staan uiteraard nog steeds als een huis. Sinds een jaar of twee hebben we daar het basiskenmerk ‘stewardship’ aan toegevoegd. De gedachte daarachter is dat je juist in deze tijd ook oog moet hebben voor aspecten die aan de kwaliteit van het leven raken. We besteden dus veel aandacht aan duurzaamheidsaspecten: de omgeving, de klanten, de medewerkers, toekomstige generaties, et cetera. We proberen onze studenten bij te brengen dat er meer is dan uitsluitend op korte termijn winst maken en aandeelhouders tevreden stellen. Het gaat nu veel meer om de belangen van álle stakeholders en de implicaties die het leiderschap en ondernemerschap op de lange termijn hebben. Door onze studenten erop te wijzen dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan een betere wereld, bieden we weerwoord aan de vaak terechte kritiek dat businessschools in het verleden te veel hebben opgeleid tot zakenmensen die geen oog hadden voor maatschappelijke belangen. Om die reden hebben we ook kritisch gekeken naar onze accountantsopleidingen – zo’n veertig procent van de Nederlandse registeraccountants komt immers bij ons vandaan. We nemen de kritiek op de manier waarop accountancy zich de afgelopen tijd heeft gemanifesteerd zeer ter harte en we zijn druk bezig om de toekomstige accountants volgens het huidige tijdsbeeld op te leiden tot wat wij noemen Robuuste Accountants.”

‘De tijd die je op Nyenrode doorbrengt, is een “reward for life”’

Multinationaal karakter

Behalve een universiteit is Nyenrode ook een instituut waar mensen uit het bedrijfsleven programma’s kunnen volgen. “Nyenrode is een plek waar talloze mensen uit het bedrijfsleven graag komen om kennis te verwerven over nieuwe inzichten”, zegt Dean Executive Education Jan-Willem Broekhuysen. “We bieden ze een groot aantal activiteiten op het gebied van executive education. Dat zijn deels open activiteiten waarvoor individuen zich kunnen inschrijven en deels activiteiten waarmee bedrijven oplossingen kunnen zoeken voor de issues waarmee ze te kampen hebben. We zien bijvoorbeeld organisaties uit de financiële sector verschijnen die graag willen weten hoe ze met de huidige vertrouwenscrisis moeten omgaan. Nyenrode heeft met de bijdragen en het gedachtegoed van wijlen professor Henk van Luijk al ruim twintig jaar geleden geconstateerd dat bedrijfsethiek onlosmakelijk verbonden is met goed ondernemerschap. Daarnaast is er veel belangstelling voor de  programma’s rond corporate governance.”

Alumninetwerk

Wat beschouwt u als wezenlijk voor Nyenrode? Broekhuysen: “Nyenrode is in 1946 als ‘Nederlands Opleidings Instituut voor het Buitenland’ door onder andere KLM, Shell, Unilever, Philips en Akzo opgericht. In die oorsprong zit ons multinationale karakter verankerd en dat is nog steeds een wezenlijk kenmerk. Zoals gezegd, speelt het campusleven een belangrijke rol in het bouwen van sterke persoonlijkheden die zich ook in het buitenland moeten kunnen handhaven. Over de manier waarop dat is georganiseerd, is diep nagedacht en dat werpt duidelijk zijn vruchten af. Een ander essentieel aspect van Nyenrode, dat rechtstreeks uit het voorgaande voortvloeit, is ons alumninetwerk. Er zijn nu zo’n 18.000 graduates, waarvan circa 20% naar 82 landen is uitgezworven. Het hechte alumninetwerk bewijst dat zij zich nog steeds sterk verbonden voelen met ‘thuis’. Wij noemen de tijd die je op Nyenrode doorbrengt niet voor niets een ‘reward for life’. Je draagt de kennis en de ervaring, maar vooral het Nyenrodegevoel je hele leven met je mee. Die consistente lijn trekken we overigens ook door naar de executive-educationprogramma’s die we voor bedrijven ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat de inzichten die mensen opdoen niet worden vergeten zodra ze zich buiten de campus begeven, maar direct en structureel worden toegepast. Het gaat niet alleen om het verwerven van kennis en inzicht, maar vooral om wat ze er vervolgens mee doen.”

We hebben ondernemen al 65 jaar in ons DNA

Recente stories