We besparen nu al 10% op ons wagenpark

Elkaar op het scherpst van de snede bevechten op de leaseprijs, of de vruchten plukken van een ‘volwaardig partnership’? Aboma over volledige outsourcing van het wagenpark

Voor Harry Hertsenberg, directeur van Aboma sinds 2012, was het direct duidelijk: een goede samenwerking heeft uiteindelijk de meeste impact op de kosten. Hertsenberg over zijn gang van ‘traditioneel’ leasen naar volledige outsourcing met één maandelijks factuur voor het gehele wagenpark.

Dat er binnen de huidige leasecontracten nog wat te winnen viel, was Harry Hertsenberg onmiddellijk duidelijk bij zijn aantreden als directeur van Aboma. Het moest goedkoper en efficiënter. De zoektocht naar een ‘volwaardig partnership’ begon.

Aboma is al meer dan 50 jaar toonaangevend in inspecties en taxaties van materieel, keuringen en begeleiding van arbobeleid in bouwbedrijven. Het bedrijf is grotendeels afhankelijk van de bouwsector en heeft moeilijke tijden achter de rug. Anno 2015 heeft het duidelijk weer de weg omhoog gevonden. Het wagenpark is met zo’n tachtig auto’s de tweede grootste kostenpost, na personeelskosten. Maar de leaseauto speelt ook arbeidsvoorwaardelijk een belangrijke rol. De prijs- kwaliteitsverhouding was voor Hertsenberg dan ook het uitgangspunt toen hij drie jaar geleden zijn tanden zette in het autobeleid. Na een uitgebreide screening kwam FleetPlan als beste optie voor ons naar voren. “Het werden pittige onderhandelingen, want zonder wrijving geen glans”, weet Hertsenberg. “LeasePlan regelt nu met FleetPlan totale ontzorging van ons wagenpark. Dat betekent minder fte en grip op kosten. De samenwerking behelst exact mijn overtuiging dat een goede relatie met een leverancier uiteindelijk de meeste, positieve impact heeft op de kosten.”

Vrije merkenkeuze

LeasePlan maakte een uitgebreide scan van alle processen en  kosten van het wagenpark. In deze ‘baseline assessment’ werd duidelijk dat de ‘eigen’ verzekering van Aboma kostenverhogend uitpakte. Aboma stak veel tijd in schadeclaims en operationele zaken rondom de afwikkeling van schades en onderhield contacten met heel wat dealerbedrijven in het land. Hertsenberg: “Het hele beheer kostte een fulltime kracht 60 procent van zijn tijd. Terwijl we nu bij schade de sleutels inleveren bij de leasemaatschappijk, waarna de auto ook weer netjes wordt teruggebracht.”

“Een goede samenwerking heeft de meeste impact op de kosten”

Aboma maakt sinds 2014 gebruik van FleetPlan en Hertsenberg zou niet anders meer willen.
Echter, om kostenbesparingen door te voeren werd de vrije merkenkeuze beperkt. Direct is ook ingezet op verduurzaming van het park waarbij LeasePlan een belangrijke adviserende rol speelt. Hertsenberg wilde goed zicht op de CO2–uitstoot van iedere afzonderlijke auto en leaserijder. Aboma neemt binnenkort een op maat CO2-dashboard in gebruik. Dit dashboard is in co-creatie met LeasePlan en een derde partij ontwikkeld. Hertsenberg: “Uiteindelijk hebben we aanzienlijk bespaard op ons wagenpark, nu al zeker tien procent.  Maar belangrijker: het partnership verzekert ons blijvend van de nieuwste inzichten op mobiliteitsgebied, wat tegelijkertijd de kosten scherp houdt.”

We besparen nu al 10% op ons wagenpark

Recente stories