Vrouwvriendelijk in het streven naar uitmuntendheid

De kwaliteit van medewerkers bepaalt de kwaliteit van de dienstverlening. Kennis en ervaring zijn belangrijk om klanten te adviseren. Daarnaast zijn ontplooiing, respect, openheid, een goede balans tussen werk en privé en vrouwvriendelijkheid belangrijke onderscheidende factoren om kwaliteit te bewerkstelligen.

Om welke redenen kiest een persoon ervoor om wel voor het ene bedrijf te werken en niet voor het andere? Een prettige werksfeer, fijne collega’s, een bedrijfscultuur waar men zich thuis voelt. Of zijn toch het goede salaris, de prima secundaire arbeidsvoorwaarden en de carrièremogelijkheden de voornaamste drijfveren? “Een van de beweegredenen voor mij om bij Deloitte te gaan werken was de stellige overtuiging dat de sfeer van het bedrijf beter bij mij paste dan die van andere organisaties”, vertelt Barbara Majoor, partner van Deloitte en hoogleraar accountancy op Nyenrode. “De werkwijze en cultuur van Deloitte passen gewoonweg beter bij mijn persoonlijke manier van optreden en organiseren. Al deze zaken heb ik zorgvuldig overwogen voordat ik besloot om hier te gaan werken. Ook de wijze waarop mensen in dit bedrijf met elkaar omgaan sluit aan bij mijn manier van werken én bij mijn karakter. Ik ben van mening dat Deloitte volstrekt geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen, wat nog steeds niet bij elk bedrijf het geval is. Aangezien ik een vrouw ben, was dit een aanzienlijk pluspunt. Uiteraard vond ik het ook heel belangrijk dat Deloitte mij de mogelijkheid bood om op professioneel vlak een stap verder te gaan, ook buiten de organisatie om, maar de openheid in omgang en het respect waarmee men elkaar hier bejegent, maakten de keuze een stuk gemakkelijker.”

Mensenwerk
Deloitte gelooft dat de kwaliteit van zijn medewerkers de kwaliteit van zijn dienstverlening bepaalt. Nauwe samenwerking, het gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring van collega’s, en ook een uitgebreid opleidings- en trainingsprogramma zorgen dat de experts van de accountancy- en adviesorganisatie ondersteuning van het hoogste niveau aan hun klanten kunnen blijven geven. De voortdurende verbreding en verdieping van hun professionele mogelijkheden is een van de redenen waarom de medewerkers zich thuis voelen bij Deloitte. “Het gaat echter niet alleen om kennis”, zegt Vanessa Borchers, partner bij Deloitte. “We hechten ook veel waarde aan de betrokkenheid van onze mensen – hoe goed ze in hun vel zitten. Werkplezier is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren. Het privéleven van onze medewerkers is vanzelfsprekend voor hen van het grootste belang en heeft een belangrijk aandeel in hoe ze professioneel functioneren. Daarom hechten wij veel waarde aan een goede samenhang tussen werk en privé. Mensen die bij Deloitte werken, kiezen voor persoonlijke groei. Bij Deloitte maken we het mogelijk om jouw carrière en privéleven te bespreken en een passende oplossing te vinden die zowel bij onze klanten, de organisatie als bij jou past. Flexibiliteit in denken en doen, en communicatie hierover zijn van belang om een persoonlijke en professionele ontwikkeling te stimuleren en integreren.

Kwaliteit als kernwaarde
“De mogelijkheden tot ontplooiing, zowel professioneel als persoonlijk, zitten ingebakken in de bedrijfscultuur van Deloitte”, vult Barbara Majoor haar collega aan. “Ik heb hier alle ruimte gekregen om op mijn vakgebied – riskmanagement en qualitymanagement – mede het beleid te mogen bepalen en heb de gelegenheid gekregen om te kunnen aangeven welke koers het bedrijf zou moeten varen. Het creëren van draagvlak in de organisatie voor de kwaliteitskeuzes die ik belangrijk vind op deze terreinen is betrekkelijk eenvoudig te realiseren. Je vindt altijd een luisterend oor en een grote bereidwilligheid om jouw visie te accepteren als die de organisatie én de klanten vooruithelpt. De mensen hier zijn bereid om jouw visie en mening op een open en respectvolle manier te bespreken, om zo tot een weloverwogen beleidskeuze of procesgang te komen als die de kwaliteit van de dienstverlening verbetert.” Juist deze zaken zijn van groot belang voor een accountancy- en adviesorganisatie als Deloitte, omdat kwaliteit en de verbetering ervan tot de kerntaken en kernwaarden behoren van het bedrijf. “Het leveren van topkwaliteit is belangrijk in onze tak van sport”, zegt Vanessa Borchers met nadruk. “Heel onze dienstverlening is doordrongen van kwaliteitsbesef; het is het hart van onze services. We zijn als bedrijf slechts zo goed als onze medewerkers, en daarom koesteren wij hen ook.”

Diversiteit
Deloitte stelt het streven naar uitmuntendheid voorop en kiest als zijn medewerkers die personen die dat kunnen bewerkstelligen. “Het is onze wens om de juiste en beste persoon op de juiste plek te hebben; het gaat om excellence”, stelt Borchers. “Met dit als basis houden we wel rekening met de man-vrouwverhoudingen. We hebben als strategisch businessdoel gesteld dat we meer vrouwen willen ontwikkelen en behouden, met name in senior-managementfuncties. We zien daar enorm veel talent. Als we diversiteit in onze teams als standaard borgen – en ik bedoel daarmee geslacht, maar ook achtergrond en professionele vaardigheden – dan zorgt dit dat we kunnen excelleren en onze klanten beter kunnen adviseren en ondersteunen. Deloitte wil de beste mensen binnenhalen, hun vaardigheden verder ontwikkelen, een goede samenhang tussen werk en privé faciliteren en hen de mogelijkheden bieden om te doen wat zij het liefst doen”, zegt Borchers. “Deloitte biedt de mogelijkheid om keuzes te maken, zowel professioneel als privé”, zegt Majoor. “Die ruimte en flexibiliteit zijn belangrijk voor de arbeidssatisfactie van onze medewerkers – al onze medewerkers.” «

Vrouwvriendelijk in het streven naar uitmuntendheid

Recente stories