Vitens is méér dan een drinkwaterbedrijf

Voldoende schoon drinkwater lijkt zo vanzelfsprekend, maar staat onder grote druk door weersextremen, toenemende watervraag en vervuiling. Dat vraagt om een nieuw duurzaam waterecosysteem. “Onze ambitie is: elke druppel duurzaam in 2030. Drinkwater moet prominenter op de maatschappelijke agenda. De drive bij drinkwaterbedrijf Vitens is enorm”, aldus directielid Marike Bonhof.

Vitens is méér dan een drinkwaterbedrijf

“Onze uitdaging is om ook in de toekomst te blijven zorgen voor voldoende drinkwater, terwijl we zien dat de grondwaterstand in Nederland sinds 2017 niet meer op peil is. Dit probleem treft niet alleen ons als drinkwaterbedrijf, en daarmee onze klanten, maar ook agrariërs hebben hier dagelijks mee te maken. Bovendien zien we dat de impact van de lagere grondwaterstand op de natuur groot is. Dat vraagt om een omslag in denken en doen in het hele watersysteem. Daarvoor werken we nauw samen met onder andere waterschappen, provincies, gemeenten en agrariërs. Alleen samen kunnen we duurzame vooruitgang boeken”, zo benadrukt de gedreven directeur.

Duurzaam drinkwatergebruik

Dit ambitieuze bedrijf – dat per dag maar liefst een miljard liter drinkwater produceert voor Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland – stelt zich voortdurend de vraag: welke stappen moeten we zetten om het drinkwater voor toekomstige generaties veilig te stellen? En: hoe kunnen we dat doen op een manier die voor de maatschappij de meest positieve impact realiseert? Daarbij kijkt Vitens bijvoorbeeld naar manieren waarop klanten duurzaam met drinkwater kunnen omgaan. Door ze te adviseren en te helpen om bewuste keuzes te maken bij gebruik. Duurzame vooruitgang gaat ook over investeringen in duurzame gebouwen en methodes om water te winnen, te zuiveren en te leveren aan 5,8 miljoen klanten. Marike Bonhof: “Een uitdaging vormt bijvoorbeeld het vervangen van verouderde waterleidingnetwerken en de uitbreiding ervan voor nieuwe woonwijken. Hierbij speelt innovatie een steeds belangrijkere rol. Dat geldt ook voor ons onderhoud. We gaan steeds meer werken met sensoren in ons leidingnetwerk. Zo kunnen we tijdig detecteren waar onderhoud nodig is of waar eventuele breuken ontstaan.”

‘Onze drive en passie zijn enorm: drinkwater moet prominenter op de maatschappelijke agenda’

Duurzame productie

Duurzaamheid binnen de eigen 93 drinkwaterproductiebedrijven staat bij Vitens hoog in het vaandel. Elsbeth van der Linde, manager Ontwerp & Aanleg: “Dankzij innovatieve technieken zorgen we voor zo weinig mogelijk CO2-uitstoot bij het oppompen van grondwater en maken we bewuste keuzes voor duurzame materialen en onderdelen van (nieuwe) gebouwen, installaties en leidingen. Samen met onze marktpartijen bouwen én verbouwen we zo duurzaam mogelijk. Ook kijken we naar de inpassing van onze gebouwen in de leefomgeving en de natuur. Zo besteden we niet alleen veel aandacht aan natuur en biodiversiteit in de drinkwaterwingebieden, maar zorgen we ook voor bijvoorbeeld recreatieve mogelijkheden. We willen mensen laten genieten van de mooie natuur die de bron is van hun drinkwater.”

Hergebruik van reststoffen die vrijkomen bij de zuivering van drinkwater krijgt al vele jaren aandacht. IJzerslib gaat naar de baksteenindustrie, kalkkorrels naar de pluimvee- en landbouwsector. Elsbeth: “We creëren win-winsituaties door toepassing van innovaties. Een voorbeeld daarvan is onze drinkwaterproductielocatie Spannenburg. Daar vangen we methaan af, dat wordt omgezet in biogas. We voorkomen daarmee schadelijke uitstoot én onze zuiveringsfilters blijven schoner.”

Volop carrièrekansen

Al deze ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen zorgen ervoor dat Vitens actief op zoek is naar gepassioneerde mensen die willen meewerken en -sturen aan de transitie. Niet alleen in het waterecosysteem, maar ook binnen de Vitens-organisatie zelf. Joanne Zwueste, manager HR: “We zoeken onder andere ICT’ers, projectleiders en monteurs die graag betekenisvol werk doen. We willen dat drinkwater op de duurzaamheidsagenda komt en onze eigen mensen hebben daar een belangrijke aanjagende rol in.” Joanne geeft aan hoe interessant Vitens is om voor te werken. Ze wijst in dit verband op de diverse rollen van Vitens: “We zijn producent, leverancier, beheerder en adviseur binnen één bedrijf met 1500 mensen. We werken samen in multidisciplinaire teams en lossen met elkaar uitdagende en maatschappelijk relevante vraagstukken op. Bovendien zijn de doorgroeimogelijkheden binnen Vitens groot.”

Diversiteitsbeleid

Vitens kent een succesvol diversiteitsbeleid. Joanne: “We willen een afspiegeling van de samenleving zijn. En niet alleen dat. Binnen onze organisatie gaan we voor diversiteit in alle leeftijdsklassen, gender, rollen en competenties, cultuur en etnische achtergrond. Daar geloven we stellig in. In onze platte organisatie vormen vrouwen tweederde van het topmanagement. Wat ons bindt is dat we duurzaamheid omarmen en impact willen maken. Op welzijn en gezondheid van mensen en op onze samenleving en de natuur. Want Vitens is méér dan een drinkwaterbedrijf!”

Recente stories