Vion werkt aan wereldvoedseluitdaging

Vion is een voedselproducent van vlees en plantaardige vleesvervangers. Het bedrijf zet zich in voor zijn gehele supply chain: van boeren tot consumenten. Met als doel om eerlijk, veilig en gezond voedsel op de markt te brengen en de sector transparanter en duurzamer te maken.

Vion werkt aan wereldvoedseluitdaging

Met 12.000 medewerkers en een omzet van 5 miljard euro is Vion een van de grootste spelers in de Europese agrifoodsector. “We werken vanuit vraaggestuurde ketens waarin we de rol van regisseur vervullen”, zegt COO John de Jonge. “Zo’n 90% van onze leveranciers maakt deel uit van een specifieke keten. Zoals een biologische keten, De Groene Weg, of een retailketen met Albert Heijn, waarvoor wij exclusief produceren. In al die ketens gelden hoge standaarden voor dierenwelzijn, voedselveiligheid, productintegriteit en gezondheid. Vion loopt daarmee voorop in deze sector.”

“Vion is een ware multinational en een handelshuis waar vraag en aanbod samenkomen”

Transparantie

Ook als het gaat om openheid vervult Vion een voortrekkersrol. “In 2017 brachten we ons eerste mvo-rapport uit”, zegt De Jonge. “Door zijn transparantie gold dit als ‘gamechanger’ in de agrifoodsector. We wonnen er de Kristalprijs mee en werden een belangrijke gesprekspartner voor de politiek. Transparantie is een USP: onze klanten willen zo veel mogelijk inzicht in de hele keten, omdat het vertrouwen van consumenten belangrijk is voor hun business. Ons mvo-beleid heeft ertoe geleid dat we de afgelopen drie jaar zijn gestegen op de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat: van plaats 250 naar 57. Ook in de wereldwijde benchmark voor dierenwelzijn (BBFAW) klommen we naar een toppositie.”

Innovatie

De Jonge werkt sinds midden jaren negentig bij Vion. “Vion is een ware multinational, een handelshuis waar vraag en aanbod samenkomen. Vion investeert veel in zijn processen, onder andere om de ketens via data nog efficiënter en transparanter te maken. Ook zetten we in op de productie van plantaardige eiwitten. Dit is ingegeven door de wens van consumenten, maar ook door de verwachting dat er in 2050 zo’n 60% meer eiwit dan nu geproduceerd moet worden om 9,8 miljard monden te voeden. Vion biedt jonge talenten een veelzijdige, transparante en uitdagende omgeving met volop ontwikkelingsmogelijkheden. Je werkt hier echt aan de duurzame voedseluitdagingen van de toekomst. Of, zoals wij het noemen, aan ‘Food that Matters’.”

Recente stories