‘Vertrouwen draait om contacten en expertise’

In de huidige economische situatie is het voor bedrijven – zelfs heel succesvolle – een hele kluif om een financiering te regelen bij financiële instellingen. Fortis Commercial Finance, onderdeel van Fortis Bank Nederland, is in staat om flexibele financiële oplossingen aan te bieden die passen bij de huidige marktomstandigheden.

Ondernemers die hun bedrijfsrisico willen beperken en een passende financiering zoeken voor hun bedrijf, kunnen daarvoor bij een bank aankloppen. Een andere mogelijkheid biedt factoringbedrijf Fortis Commercial Finance.

Factoringbedrijven richten zich in het algemeen op bedrijven die goed en gezond functioneren, maar niet voldoen aan de eisen of ratio’s die banken aan een financiering stellen. Dat heeft alles te maken met hoe banken en factoringbedrijven financieren, zegt de algemeen directeur van Fortis Commercial Finance, Hans van Schaik. “Banken baseren hun financiering op de historische jaarlijkse performance van een bedrijf, waarbij fluctuaties van bepaalde seizoenen of ontwikkelingen en significante groei over een jaar uitgevlakt worden. Er wordt dus gefinancierd op basis van een jaargemiddelde, terwijl veel bedrijven juist per seizoen beduidend meer of minder behoefte hebben aan een bepaalde financiering. Wij baseren onze financiering op het debiteurenportfolio. Door deze zogeheten assetfinanciering (en vaak ook financiering van inkopen en voorraden) heeft een bedrijf direct financiële ruimte om zich te blijven ontwikkelen. En als de omzet groeit, groeit de financiering mee.”

Uniek

Fortis Commercial Finance, met het Nederlandse hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch, is sinds 1968 een internationaal opererend factoringbedrijf. “We zijn vertegenwoordigd in twintig landen en marktleider in de Benelux”, zegt commercieel directeur Dion van den Wijngaard. “Op dit moment bezetten we de vierde positie op de wereldranglijst, maar we streven naar wereldwijd marktleiderschap. Een belangrijk concept daarbij is onze Multi-Local Commercial Finance, een internationaal werkkapitaalfinancieringsconcept. Omdat we internationaal opereren kan een bedrijf dat in verschillende landen dochtermaatschappijen of zelfstandige vestigingen heeft, in elk land een overeenkomst met Fortis Commercial Finance aangaan, met overal dezelfde voorwaarden en diensten. Daarin zijn wij uniek.”

Cirkel doorbreken

Door de kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende economische ontwikkelingen hebben veel bedrijven het moeilijk, zegt Van den Wijngaard. “Het aantal bedrijfsfaillissementen stijgt en het betalingsgedrag is verslechterd. Wil je als bedrijf het hoofd boven water houden, dan moet je liquide middelen hebben.” Een probleem waar ook veel bedrijven momenteel mee kampen, zijn grote en nog oplopende voorraden als gevolg van een stagnerende afzet. Van Schaik: “Die voorraden verouderen, moeten opgeslagen worden, de prijzen dalen; dat alles is een aanslag op de werkkapitaalpositie van een bedrijf. En dat heeft ook zijn weerslag op de winst-en-verliesrekening. Daardoor worden bedrijven geconfronteerd met stijgende financieringskosten. Factoring biedt de mogelijkheid om die balans een realistischer beeld te geven.”

Herontdekken

“Debiteurenfinanciering is onze basis, waardoor wij zeer veel inzicht hebben in het bedrijf dat wij financieren”, zegt Van Schaik. “Wij zitten regelmatig met de directeur of controller aan tafel en volgen de ontwikkelingen op de voet. We varen daarbij op onze gedreven professionals, want het vertrouwen in een bedrijf draait om contacten en expertise. Door de eco

nomische ontwikkelingen worden wij interessanter voor meer bedrijven.” Een belangrijke ontwikkeling ziet Van den Wijngaard in het gegeven dat een aantal bedrijven dat Fortis Commercial Finance voorheen succesvol gefinancierd heeft, in deze tijden weer terugkomt. “Die bedrijven willen graag weer zaken met ons doen.” In de huidige marktomstandigheden opent Fortis Commercial Finance voor veel bedrijven de deur naar verder actief en gezond ondernemerschap, meent Van den Wijngaard. “Fortis Commercial Finance doet er alles aan om zowel huidige als nieuwe klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Veel bedrijven (her)ontdekken ons nu, omdat wij het vertrouwen tonen waar deze bedrijven naar op zoek zijn.”

‘Vertrouwen draait om contacten en expertise’

Recente stories