Verstoring in de markt van telecom

De bases van de kabelnetten in Nederland liggen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ze zijn in eerste instantie aangelegd voor de distributie van radio- en televisieprogramma’s. Het kabelnetwerk van Ziggo bedient momenteel ruim drie miljoen huishoudens.

Dit netwerk is begonnen met zo’n twintig kanalen en dat zijn er nu bijna tweehonderd”, zegt Gerard Lieverse, Director Regulatory & Public Affairs bij Ziggo. “Het is nu ook interactief, waardoor nu ook internet, telefonie en interactieve televisie van hoge snelheid worden aangeboden. Ziggo heeft het grootste glasvezelnetwerk van Nederland. Daarnaast heb je het netwerk van KPN. Dat is nog een kopernetwerk en van oorsprong een telefoonnetwerk, waarmee nu ook internet- en televisiediensten worden aangeboden. Maar dat netwerk heeft een heel beperkte capaciteit.”

 

Marktverstoring

“KPN biedt standaard-ADSL aan, maar als je ver van een centrale woont, dan haal je die hogere snelheden niet”, vervolgt Lieverse. “Het vraagstuk dat nu speelt is dat KPN z’n netwerk moet moderniseren. De kabelsector heeft de afgelopen tientallen jaren gigantisch geïnvesteerd in zijn eigen netwerk en dat is inmiddels vrijwel volledig vervangen door glasvezelkabel. KPN heeft weinig of niets aan zijn eigen netwerk gedaan en moet nu een grote slag gaan maken. Dat doet het voor een belangrijk deel via dochterbedrijf Reggefiber, dat feitelijk glasvezelnetwerken bouwt die helemaal tot aan de woning lopen. Daarmee kunnen ze wel die hogere snelheden op internet halen. Dat is op zich natuurlijk prima, maar wij hebben bezwaar tegen het feit dat KPN de indruk wekt alsof dat financieel-technisch allemaal niet kan.

Met name Reggefiber leurt bij lokale overheden, gemeenten en provincies om financiële ondersteuning. Eigenlijk vragen ze dus subsidie omdat het anders niet te doen zou zijn. Wij vinden dat dit niet kan: als wij het zelf kunnen, dan kan KPN het ook! Geld is op dit moment geen probleem in de markt en daar komt bij dat KPN de afgelopen acht jaar zo’n tien miljard euro heeft besteed aan het inkopen van eigen aandelen. Wij vinden dat overheidssteun tot verstoring in de markt leidt en dat is niet acceptabel. Wij betalen onze eigen investeringen uit onze eigen opbrengsten en dat zou KPN ook moeten doen.”

Oneerlijke concurrentie

De hele telecomindustrie en zeker de markt van de telecomoperators is gereguleerd via de telecommunicatiewet, en Lieverse benadrukt dan ook: “Daar vallen zowel KPN als Ziggo onder en daarin staat duidelijk wat je wel en niet mag, hoe je moet opereren en welke verplichtingen je hebt. Dat wordt beoordeeld en bewaakt door de Opta. Het uitgangspunt van die telecommunicatiewet, die geënt is op Europese regelgeving, is dat de concurrentie tussen infrastructuren bevorderd moet worden.

KPN en Ziggo concurreren volop met elkaar. Het grote voordeel van KPN is dat ze niet alleen het vaste netwerk hebben, maar ook mobiel, en ze hebben ook nog Digitenne. Ze hebben ongeveer alles! KPN heeft de meeste infrastructuren in heel Nederland: het vaste netwerk, het mobiele netwerk én het ethernetwerk. KPN heeft eigenlijk de maximale mogelijkheden om het concurrentiespel maximaal te spelen. Er is dan ook geen enkele reden om te klagen of ze vanuit de overheid te ondersteunen.”

 

Interactieve dienstverlening

Over de wijze waarop de overheid het gebruik van breedbandinternet verder zou kunnen ontwikkelen heeft Gerard Lieverse ook nog wel enkele suggesties: “Als je kijkt naar de positie van Nederland in de breedbandmarkt wereldwijd, dan staan we in de top drie. Als het gaat over het aantal huishoudens dat breedband heeft en kijkt naar de tarieven, dan staan we aan de top. Maar op het gebied van dienstverlening valt nog wel wat te verbeteren, denken wij. De ervaring leert dat dit wel lastig is. Er is in de jaren tachtig al een experiment in Zuid-Limburg geweest waar overheidsgeld in is gestoken om dienstontwikkeling te bevorderen, maar dat heeft niets blijvends opgeleverd. In Eindhoven en omstreken is nog een groot project geweest: Kenniswijk.

Dat was ook bedoeld om interactieve dienstverlening op gang te brengen. Een groot gedeelte van het budget dat daarvoor beschikbaar was, is uiteindelijk gewoon in infrastructuur gestoken. De conclusie moet dan ook zijn dat de ontwikkeling van breedbanddiensten ingewikkeld is en dat het verleidelijk is om dat geld dan maar te besteden aan infrastructuur. Dat is tastbaar en makkelijk. Maar de infrastructuur is voldoende beschikbaar of komt er wel. Het doorbreken van bestaande patronen en structuren in elektronische diensten is veel lastiger. Net als gedrag van mensen. Daar zou de overheid een rol kunnen  spelen, met name op terreinen als gezondheidszorg en thuiszorg, mobiliteit en thuiswerken, en onderwijs en teleonderwijs. Dat is lastig, maar daarom juist wel interessant.”

Ziggo

Atoomweg 100, 3542 AB Utrecht

Postbus 43048, 3540 AA Utrecht

Telefoon: 088-717 00 00

E-mail: corporatecommunications@

office.ziggo.nl

www.ziggo.com

Verstoring in de markt van telecom

Recente stories