Vernieuwen door verbinding én energie

NHG is getransformeerd naar een organisatie met multidisciplinaire teams op basis van vier strategische pijlers. Kern van het nieuwe leiderschap is samenwerken, inspireren en richting geven, met wendbaarheid om vernieuwingen in woonfinanciering te initiëren. “In de sterk veranderende omgeving maken wij zo maatschappelijk het verschil.”

Vernieuwen door verbinding én energie

“De consument moet er écht op vooruitgaan”, stellen Arjen Gielen en Carla Muters, samen de Raad van Bestuur van NHG. “We zetten samen de schouders eronder en werken met hart en ziel aan een beter functionerende woningmarkt. Onze manier van werken fungeert als vliegwiel voor passie en toewijding bij onze mensen om samen met de markt vernieuwingen en verbeteringen in hypotheken te bereiken. Dat kan alleen in samenwerking, want bij hypotheken zijn veel verschillende spelers betrokken. Daarom zoeken wij in onze rol als aanjager van verantwoorde woonfinanciering voortdurend de verbinding met partners.”

Toekomstbestendige strategie

De maatschappij verandert razendsnel. Daarom heeft NHG haar strategie aangescherpt. Gielen: “Door op een nieuwe manier te werken, spelen we beter en sneller in op relevante marktontwikkelingen. Zo zien we een enorme toename van zzp’ers en flexwerkers in een overspannen woningmarkt. En ouderen die willen doorstromen naar kleinere woningen. We nemen het voortouw om in cocreatie oplossingen te bedenken, zodat ook deze doelgroepen toegang krijgen tot woonfinanciering.”

Een tweede strategische pijler is de vangnetfunctie van NHG bij betalingsproblemen door onvoorziene omstandigheden (baanverlies, echtscheiding, etc.) en hulp bij woningbehoud. “Mogelijk ontstaat een toename van financiële problemen na de coronasteun. Dan staan we voor de mensen klaar”, benadrukt Muters.

Verduurzaming van nieuwe en bestaande woningen vormt een derde pijler. Dat gaat in Nederland te langzaam, bij woningen met een relatief slecht energielabel en huishoudens met midden- en lage inkomens. “De verduurzaming is in ieders belang; eraan bijdragen zien wij dan ook als onze missie”, motiveert de gedreven Gielen. Een vierde pijler is (proces)verbetering met data en digitalisering.

‘Als aanjager van verantwoorde woonfinanciering zoeken wij continu de verbinding met partners’

Innovaties woonfinanciering

NHG jaagt voortdurend innovaties aan. In cocreatie neemt NHG de keten mee in het proces van vernieuwing. Gielen: “We communiceren veel met geldverstrekkers, ook over hun ideeën voor vernieuwing.”

Om flexwerkers meer en betere toegang tot de woningmarkt te geven, houdt NHG een pilot met de Arbeidsmarktscan. Dit initiatief komt voort uit de enorme groei van flexibele contracten. Muters: “Bij hypotheektoetsing willen we ook dat het accent verplaatst naar het perspectief, de toekomstige verdiencapaciteit. En wellicht andere normen voor betaalbaarheid, op basis van netto besteedbaar inkomen. Daarnaast maken we doorstroom mogelijk voor senioren, ook met tijdelijk AOW-tekort, naar kleinere woningen.”

NHG neemt tevens de regie met het actieplan ‘Wonen zonder hypotheekproblemen’. Dit plan, dat de minister aangeboden krijgt, beschrijft ideeën en oplossingen voor mogelijke betalingsproblemen na de coronasteunmaatregelen. Kortom, NHG is dé plek voor vernieuwing in woonfinanciering voor de gehele markt.

Elkaar versterken

Gielen: “Door elkaar te versterken, zowel binnen NHG als juist ook in de markt, vergroot onze innovatieve slagkracht. Denk aan partners als geldverstrekkers en adviseurs, maar bijvoorbeeld ook aan gemeenten, ministeries, Vereniging Eigen Huis en het Nibud.”

Muters: “Zo creëren we extra power om verantwoorde financiering voor een eigen woning bereikbaar te maken voor zo veel mogelijk consumenten. Daarbij bevorderen wij bewust ook gebruik van data en digitalisering.” De huizenkoper wenst tegenwoordig sneller duidelijkheid over zijn woonfinanciering én makkelijkere aanlevering van gegevens. “Daarom zoeken we ook samenwerking met pensioenfondsen of overheidsinstanties voor het delen van (bron)data”, vertelt de enthousiaste Muters.

Plek voor vernieuwing

“Onze negentig professionals werken beter samen, in- en extern, geheel in lijn met onze nieuwe strategie. Vernieuwen doe je immers met elkaar. En juist ons kantoor is daarin ook een belangrijke plek voor vernieuwing. Nu in coronatijd blijven we online bij elkaar komen in verschillende cocreatiesessies. We zetten in op een Great Place to Work. Maar minstens zo belangrijk: we enthousiasmeren elkaar én voelen ons meer verbonden. We hebben er meer plezier in en we bereiken onze doelen beter”, overtuigt Gielen. “Ook het stimuleren van verantwoordelijkheid nemen draagt bij aan de doelen. Mooi om te zien dat alle collega’s daarin flinke progressie maken. Daar zijn we ontzettend blij mee.” Volgens Gielen geeft dit een boost aan wendbaarheid.

Volgens Muters heeft de transformatie tot grotere maatschappelijke impact geleid. “Vooral onze professionals zijn nu extra van betekenis. Samen maken we meer impact.” Ze is verheugd om te constateren dat de initiatieven een flinke impuls hebben gekregen. “Ik ben ontzettend trots op onze teams; de enorme passie heeft ook effect op onze ketenpartners. Je hoort steeds vaker dat het fijn samenwerken is met NHG en vernieuwingen buitengewoon soepel verlopen”, verklaart Muters.

Recente stories