Verkeersveiligheid als sturend principe

Verzekeringsmaatschappij Allianz speelt internationaal en lokaal een actieve rol op het gebied van verkeersveiligheid, assistentiesystemen en duurzaamheid. Van het Allianz Zentrum für Technik tot premiekorting bij gebruik van assistentiesystemen: in alle geledingen staat de veiligheid voorop.

Er werken bij Allianz in 70 landen bijna 150.000 mensen voor 85 miljoen klanten wereldwijd. Wat omzet betreft, behoort Allianz tot de grootste bedrijven ter wereld en staat het in de top drie van verzekeraars. In Europa is het de grootste verzekeraar.

Allianz Nederland is sinds 12 december 2012 onderdeel van Allianz Benelux. Hier werken 2100 mensen, van wie ruim 1000 in Nederland. Sjoerd Laarberg, CEO van Allianz Nederland: “Voor deze verregaande samenwerking is gekozen ten behoeve van schaalvergroting, om kennis en best practices te delen en om gezamenlijk te investeren in de allernieuwste IT-systemen. De samenstelling van de portefeuilles in de drie landen bleek complementair. Dat de integratie is geslaagd, is mede te danken aan het feit dat de bedrijfsculturen goed op elkaar aansluiten. Natuurlijk, verschillen zijn er altijd, maar die zijn prima te overbruggen.”

Allianz Nederland bedient de zakelijke en particuliere markt met schade- en levensverzekeringen en met vermogensbeheer. De meesten van de 1,3 miljoen klanten kennen Allianz vooral als schadeverzekeraar. Een groot deel van deze verzekeringen wordt via onafhankelijke intermediairs verkocht. Behalve het hoofdkantoor in Rotterdam ondersteunen drie regiokantoren hen bij het zoeken van nieuwe klanten en het opstellen van offertes. Onder de merknaam Allsecur verkoopt Allianz ook verzekeringen via internet. Onderzoeksbureau MoneyView gaf Allsecur in september voor het tweede jaar op rij vijf sterren voor de kwaliteit van alle autoverzekeringen.

‘Allianz wil weggebruikers meer bewust maken van verkeersveiligheid’

Verkeersveiligheid

Als partner van het programma Decade of Action for Road Safety 2011-2020 van de Verenigde Naties werkt Allianz eraan om weggebruikers meer bewust te maken van verkeersveiligheid. “Ik kan wel zeggen dat iedereen die bij Allianz werkt, betrokken is bij de veiligheid van de automobilist en zijn of haar gezin”, vertelt Laarberg. “Wij stellen ons ten doel om wegen veiliger te maken, het aantal verkeersongevallen terug te dringen en letsel te beperken. Daarom hebben we onszelf een verantwoordelijke rol opgelegd om kennis en kunde te delen, best practices te delen en verkeersprojecten te ondersteunen. Internationaal doen we dat met het Allianz Zentrum für Technik (AZT). Hier werken we samen met autofabrikanten, onder meer aan de veiligheid en de mate van repareerbaarheid van auto’s. Op basis van crashtests worden bij het AZT auto’s ingedeeld in klassen die bepalend zijn voor de hoogte van de verzekeringspremie.”

Laarberg vervolgt: “We sponsoren de Formule 1 Safety Car en ook die onderdelen bij het Mercedes AMG Formule 1-team die betrekking hebben op veiligheid, waaronder de autogordel en de hoofd- en nekbeschermer (het zogenaamde HANS-systeem). Net als in een groot aantal andere landen, hebben we in Nederland partnerships met meerdere autofabrikanten. Deze partnerships zijn gericht op het leveren van diensten aan automobilisten, zoals het aanbieden van een verzekering bij de verkoop van een auto, steeds vaker inclusief een premiekorting bij de aanschaf van assistentiesystemen. Ook onze mvo-activiteiten hebben betrekking op veiligheid. Zo hebben we het afgelopen zomer met financiële ondersteuning mogelijk gemaakt dat middelbare scholieren in Rotterdam twee weken lang Roadsense konden volgen, het verkeerseducatieprogramma van Mercedes-Benz. En in het kader van NLdoet hebben we begin dit jaar bij Manege de Hazelaar in Rotterdam een verkeerseducatieactiviteit gesponsord voor visueel en meervoudig gehandicapten.”

Assistentiesystemen

Minister Schultz wil autofabrikanten aansporen om samen te werken aan de standaardisatie van zelfsturende auto’s. Hiermee kan het aantal ongelukken worden beperkt en kan er schoner worden gereden. Dit leidt tot minder files en is beter voor het milieu. Laarberg staat achter het besluit van de minister. “Wel moet het Verdrag van Wenen worden aangepast,” vertelt hij, “want daarin is vastgelegd dat bestuurders hun voertuig te allen tijde onder controle moeten hebben. Met assistentiesystemen, die ingrijpen als er een ongeluk dreigt, is dit niet langer relevant. Ik zie nog niet gebeuren dat auto’s honderd procent zelfrijdend worden, maar ik geloof wel dat assistentiesystemen een grote toekomst hebben. Mensen reageren nu eenmaal minder snel dan de techniek. Tachtig à negentig procent van alle verkeersongelukken wordt veroorzaakt door menselijk falen. Wij zijn in samenwerking met de auto-industrie bezig om middelen te ontwikkelen om ongelukken te voorkomen, want elke dode of gewonde is er één te veel.”

Laarberg vervolgt: “Autonoom rijden heeft ook gevolgen voor onze bedrijfsvoering. Premies worden nu berekend op basis van de menselijke factor. Nu steeds meer assistentiesystemen worden ontwikkeld, moeten we de data die wij de afgelopen eeuw hebben gehanteerd voor premieberekening herzien. Dat is een van de redenen waarom wij zo nauw bij de technologische innovatie betrokken zijn.”

Laarberg besluit: “Het fenomeen ‘Pay as you drive’ is in Nederland naar mijn idee nooit echt aangeslagen. Een nieuwe trend is ‘Pay how you drive’. Zo kan met behulp van telematica in kaart worden gebracht hoe iemand rijdt. Vanuit Allsecur ondersteunen we actief initiatieven als myJINI en Milebox, waarmee door veilig rijden of spits mijden kan worden gespaard voor een lagere premie of korting op brandstof.”

Verkeersveiligheid als sturend principe
  • Josee Koning
  • Fjodor Buis

Recente stories