Verduurzaming bestaand vastgoed

De leegstand van kantoren neemt een ware vlucht. Niet alleen door de economische malheur en het nieuwe werken, maar ook door de jaarlijkse nieuwbouw van kantoorruimte. DHV is voor verduurzaming van bestaand vastgoed. Als visionair geeft de organisatie het voorbeeld met renovatie van haar eigen hoofdkantoor.

“Elk jaar worden er zo’n 500.000 tot 750.000 lege vierkante meters kantoorruimte bijgebouwd.” Eugene Grüter, Algemeen Directeur bij DHV, voorziet de komende tijd zelfs een verdubbeling van de huidige leegstand. Slecht nieuws, want door de extra vierkante meters leegstand verspillen we vele euro’s. Misschien nog wel erger is de aanslag ervan op het milieu. Terwijl in organisaties kostenefficiency en reductie van CO2-emissie hoog op de agenda staan.

Het advies- en ingenieursbureau dat dateert uit 1917 is superinnovatief – met de volle prijzenkast in huis als bewijs – en heeft voor dit omvangrijke probleem de oplossing. Maar eerst eens een stukje achtergrond. De DHV Groep omvat 75 kantoren wereldwijd en is met 5.500 medewerkers in tien landen actief. Grüter: “Onze missie is het verlenen van multidisciplinaire diensten voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Wij zijn actief in de markt van mobiliteit, water, milieu, gebiedsontwikkeling, bouw en industrie. DHV geeft advies, verzorgt de engineering, het procesen projectmanagement, beheer en onderhoud. Belangrijke klanten zijn overheden, publieke dienstverleners, projectontwikkelaars en energiebedrijven en bedrijven uit de waterbouw en industrie.” Dan vragen we naar de oplossing. Grüter: “Ik vind dat we er alles aan moeten doen om het aantal lege kantoorruimten te verminderen. Omdat leegstand compleet indruist tegen de duurzaamheidsgedachte. Tegenwoordig zijn er nauwelijks goede redenen om nieuwe kantoren te bouwen. De oplossing ligt vooral bij duurzame renovatie. Zoals we nu met onze eigen veertig jaar oude hoofdkantoor in Amersfoort doen. Wij hadden ook de keuze: weiland opofferen voor een A-labelgebouw, slopen en op dezelfde plek nieuw bouwen óf duurzaam renoveren.” Een projectgroep van DHV-experts onderzocht dit vraagstuk. “Ze kwamen met de uitkomst en zeiden volmondig: ‘Duurzaam renoveren levert het beste resultaat op.’ Legio duurzaamheidsvoordelen sprongen eruit, van label G naar label A, 75% minder gasverbruik, 25% afname van het gebruik van elektriciteit en 41% minder CO2-uitstoot. Bovendien blijkt in deze businesscase dat duurzame renovatie uiteindelijk goedkoper is dan een traditionele verbouwing.” DHV krijgt straks een groenverklaring met een aanzienlijke korting op de hypotheek, heeft een forse subsidie te pakken en bespaart jaarlijks minimaal 100.000 euro op de energienota. Ook aan het esthetische aspect is gedacht. Het toch al mooie gebouw wordt nog veel fraaier!

Virtual Design & Construct

Maar hoe pak je zo’n renovatie vervolgens aan? Grüter: “Allereerst is er een duidelijke scheiding aangebracht tussen opdrachtgever en projectteam, zodat de zaken niet door elkaar konden gaan lopen. Er is een team geformeerd van allerlei DHV-specialisten. Zij werken integraal samen en zijn verantwoordelijk voor het gezamenlijke einddoel: een duurzaam gerenoveerd hoofdkantoor.” DHV werkt al sinds jaar en dag met Bouw Informatie Modellen (BIM), en dus werd BIM ook hier ingezet. In nauwe samenwerking met Stanford University ontwikkelde DHV het concept Virtual Design & Construct (VDC), een methode waarbij het proces en de organisatie vanaf de beginfase gemodelleerd worden. Grüter: “Deze integrale aanpak laat geweldige resultaten zien. Beter dan verwacht zelfs. Er zijn eigenlijk geen excuses meer om niet duurzaam e renoveren. Er liggen miljoenen vierkante meters te wachten. Wij zijn er klaar voor om te helpen de bestaande voorraad te verduurzamen.”

Kostenbesparing

Met de duurzame renovatie van het hoofdkantoor wordt een forse structurele kostenbesparing gerealiseerd. En dat is van belang. Want kostenbesparing blijkt steeds belangrijker te worden. DHV weet er alles van. Vandaar dat het zijn kennis graag ter beschikking stelt aan anderen die in lastige tijden willen besparen. Grüter licht toe: “Organisaties zijn bij ons aan het goede adres met hun vraagstukken. Voor duurzame renovatie van gebouwen, maar ook op het gebied van beheer. Neem bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen, die met een portefeuille van 750 vastgoedobjecten, zoals het gemeentehuis en musea, het beheer eerst zelf deed en aannemers aanstuurde. Dat moest anders. Ze wilden een betere kwaliteit van het beheer, maar wél tegen lagere kosten en kwamen bij ons. Want wij maken al decennialang onderhoudsplannen voor vastgoed. Voor ons is het mogelijk om tegen betere condities in te kopen. Door onze ruime ervaring zijn we efficiënter in het plannen van het project. Intussen hebben we in twee jaar tijd bijna 10% lagere kosten voor de gemeente Nijmegen gerealiseerd.”

Missie

Het is ons duidelijk. Met de vlucht van de lege vierkante meters is het hoe dan ook noodzakelijk om samen de verantwoordelijkheid te dragen. Grüter stelt: “Het ingesleten patroon van bouwen en maar blijven bouwen moet echt tegen het licht. Wij zijn er alvast mee begonnen.” Grüter sluit af en zegt blij te zijn met de gemaakte keuze voor de renovatie, omdat “DHV hiermee bewijst dat duurzaam renoveren mogelijk is. En zo is de cirkel rond. We zijn weer terug bij onze missie: duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Dat is waar we als DHV voor staan!”

Verduurzaming bestaand vastgoed

Recente stories