Veel potentie in fusie QNH en ilionx

Marktleider in BI, een sterke positie in diverse branches, een groot innovatief vermogen en hoog kwaliteitsbewustzijn. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle toekomst van de onlangs gefuseerde IT-dienstverleners QNH en ilionx. Algemeen directeur Wiebe de Boer geeft tekst en uitleg.

Veel potentie in fusie QNH en ilionx

Eind maart 2018 heeft investeringsmaatschappij Egeria QNH Consulting overgenomen, sluitstuk op de Egeria-overname in 2017 van ilionx. Het resultaat is één bedrijf met ruim 800 werknemers en meer dan 100 miljoen euro omzet. Begin 2019 moet de integratie afgerond zijn en zal ook de passende bedrijfsnaam worden gepresenteerd. Wiebe de Boer, algemeen directeur van ilionx en tevens CEO van het fusiebedrijf, ziet grote voordelen in het samengaan. Voor de hand ligt dat het aantal te bedienen marktsegmenten flink toeneemt.

‘Talentvolle professionals willen graag bij ons werken’

Die sluiten bovendien ook nog eens goed op elkaar aan; het palet wordt breder en de kleuren rijker. Men is nu actief in finance, telecom, industrie, retail, finance, zorg, security en de lokale en rijksoverheid. Daarnaast verbetert de geografische spreiding: vanuit inmiddels negen kantoren wordt de Nederlandse markt (en de Belgische, kantoor Hasselt) bediend. Dat betekent minder reistijd en een betere service aan de klanten.

Belangrijker is echter dat de continuïteit, investeringspower en het innovatieve vermogen er significant op vooruitgaan, waardoor de vernieuwing en toekomstvastheid een stevige impuls krijgen.

Schaalgrootte
De Boer: “Qua strategie en cultuur hebben onze bedrijven dezelfde roots. Allebei groeiende, succesvolle, vooruitstrevende en kwaliteitsbewuste ICT-dienstverleners met veel branchekennis in een sterk veranderende markt. Technologie en innovatie staan tegenwoordig bovenaan op de agenda van het topmanagement. Daardoor zijn wij in de keten opgeschoven. Wij willen partner zijn in de digitale ontwikkelingen van onze klanten en daarop hebben we onze ‘innovate & growth’-strategie gebaseerd. Die hebben we een paar jaar geleden gedefinieerd. Door de toenemende vraag van onze opdrachtgevers werden de doelen daarin elk jaar sneller gehaald. Daaruit destilleerden wij dat er een mooie plek in de markt is voor een middelgrote speler tussen de kleine nichepartijen aan de onderkant en grote system integrators als Capgemini en Atos aan de bovenkant. Wij willen met innovatieve oplossingen onze klanten beter laten presteren. Daarbij kunnen we door onze schaalgrootte meer continuïteit bieden dan de kleine partijen en we zijn tegelijk wendbaarder dan de grote partijen. Kapitaliseren van innovatie en schaalgrootte is een belangrijke rationale achter onze fusie.”

Innovatie
Doordat het innovatieve vermogen van het fusiebedrijf toeneemt kunnen er complexere projecten worden uitgevoerd. De Boer ziet het bedrijf steeds meer in uitdagende, missiekritische toepassingen terechtkomen. Door de innovatieve inspanningen te bundelen wordt de slagkracht vergroot. De Boer: “Neem bijvoorbeeld blockchain. QNH in Groningen is samen met onder meer stichting Forus en gemeenten aan de slag om verschillende blockchainoplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan kostenbesparing. Deze oplossingen zijn heel goed breder uit te rollen binnen andere branches; succes verzekerd.”

Een vergelijkbare ontwikkeling signaleert De Boer ook op het terrein van business analytics: “iIionx is bezig met churn analyses, big data en machine learning voor retailklanten. We kunnen voorspellen welke klanten vertrekken als er niets nieuws gebeurt. Deze analyses gaan wij in oplossingen voor meerdere branches gieten en als standaardproduct online aanbieden (SaaS-model).”

SaaS-toepassingen zijn er inmiddels ook al voor regionale overheden en voor de ziekenhuiswereld, waar het gaat om standaardrapportages en dashboards in de veelgebruikte ChipSoft-omgeving. De Boer: “Mooie voorbeelden van innovatie waarin beide organisaties precies hetzelfde denken en elkaar aanvullen.”

Watervalmethode
Ook bij reguliere applicatieontwikkeling worden stappen gezet. De Boer: “Wij bieden onze klanten continuous delivery. Je kunt tegenwoordig niet meer maanden uittrekken om via de aloude watervalmethode een nieuwe applicatie te ontwikkelen. Je moet met moderne oplossingen heel snel kunnen leveren. Dit betekent dat professionals bij ons de ruimte krijgen om veel expertise op te bouwen, zodat ze klanten de mogelijkheden van nieuwe technologie kunnen laten zien. Wij hebben als early implementer al in een vroeg stadium gekozen voor het no/low code platform van Betty Blocks. En we kijken, omdat we het best passende voor onze klanten willen, ook naar vergelijkbare oplossingen zoals WEM.”

Met ruim 150 specialisten op het terrein van business analytics en business intelligence is het gecombineerde bedrijf hierin een van de grootste spelers in Nederland. De Boer: “Dit zorgt ervoor dat we meer en complexere opdrachten krijgen; klanten weten ons steeds beter te vinden. Dit voedt onze ‘innovate & growth’-strategie, waarbij growth met name gaat om kwalitatieve groei. Wij hebben heel goede vakmensen en de toenemende schaalgrootte is daarvan een uitvloeisel. Talentvolle professionals willen graag bij ons werken: kwaliteit trekt meer kwaliteit aan. En dat moet ook, want ons vakgebied is topsport!”

Recente stories