VDS: dé trainingspartner voor MT500

VDS is het incompanytrainingsbureau dat klanten helpt om succesvoller te zijn doordat mensen worden geholpen om productiever, positiever en gepassioneerder met hun werk bezig te zijn. Het vergroten van persoonlijke leiderschapskwaliteiten is de rode draad van VDS: ‘know how to grow.’

“VDS (voorheen: Van Dalsum & Schouten) is twintig jaar geleden opgericht vanuit het trainingscentrum van de ABN Bank en heeft zich doorontwikkeld tot het grootste incompanytrainingsbureau voor de top van het bedrijfsleven”, licht directeur Huib Broekhuis toe.

Zinvolle bijdrage

“Of het nu gaat om één, tien of duizend mensen, wij organiseren samen met de klant dat mensen het gedrag ontwikkelen dat nodig is voor het realiseren van de doelstellingen. In de zoektocht naar oplossingen voor ontwikkelingsvraagstukken is VDS de innovatieve en betrouwbare partner die, vanuit grondige kennis van de klantorganisatie, hoogwaardige diensten aanbiedt met aantoonbaar effect.” VDS daagt mensen en organisaties uit om hun prestaties te verbeteren door mensen in hun kracht te zetten, hun zelfbewustzijn te verhogen en hun passies aan te spreken. Broekhuis: “Het zorgen voor meer energie, drive en commitment op het werk is onze missie. In alle bescheidenheid hopen wij zo een zinvolle bijdrage te leveren aan een betere wereld, waarin mensen doen waar ze goed in zijn, waarin leiders voortdurend de verschillende belangen afwegen van aandeelhouders, medewerkers, klanten en maatschappij en waarin bedrijven hun uiterste best doen om meerwaarde voor hun klanten te bieden. De recente ontwikkelingen, zoals de economische crisis, aandacht voor onze planeet en een groeiend zelfbewustzijn, zien we als sterke signalen dat onze missie ertoe doet en dat wij daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren.” VDS wordt dan ook gezien en gekend als organisatie die balans brengt. Balans tussen hard en zacht, individuele en bedrijfsbelangen, zakelijkheid en menselijkheid, materieel en immaterieel gewin.

Persoonlijk leiderschap

Het pad naar duurzame groei en winstgevendheid start in de visie van VDS door mensen te verbinden aan de organisatiedoelstellingen. Vervolgens is het aan het management om deze mensen blijvend te sturen, te stimuleren en uit te dagen. Huib Broekhuis legt dit uit door een schema te schetsen: “Alles begint ermee dat medewerkers doen wat in hun macht ligt om de klanten ongelooflijk goed te bedienen. Ze moeten het verschil willen maken. Organisaties hebben mensen nodig die servicegericht zijn, die attent zijn, die luisteren en die hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor het excellent bedienen van klanten. Daarbij is het cruciaal dat je leiders hebt die dat mogelijk maken en zichzelf ten dienste stellen van de medewerkers, in lijn met wat de organisatie wil bereiken. Iedere schakel in de keten erbij betrekken en met elkaar verbinden werkt enorm inspirerend voor de klant. Dat is het verhogen van engagement! Engagement is voor ons een belangrijke invalshoek. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat hoger engagement leidt tot meer tevreden klanten en betere resultaten. En mensen die ‘engaged’ zijn, hebben er zin in, gaan voor hun werk en voor hun klanten; creëren een positieve omgeving.”

Vier strategische peilers

Tot slot wil Huib Broekhuis nog een aantal zaken benadrukken die de visie van VDS bepaalt: “Onze strategie berust op het geloof in persoonlijk leiderschap en engagement, excellente service, innovatie en aantoonbare impact. Versterking van persoonlijk leiderschap en engagement is onze rode draad. Immers, echt iets willen betekenen voor een ander komt van binnenuit. Onze sales- en serviceprogramma’s richten zich dan ook op verhoging van ondernemerschap, onze managementprogramma’s op leiden vanuit authenticiteit, onze teaminterventies op versterking van onderling vertrouwen en onze veranderprojecten op het nemen van verantwoordelijkheid. Bewezen concepten zoals Mental Selling Power®, Teams to Results® en Heartmath® zijn daarbij ondersteunend.” Huib Broekhuis vervolgt: “Overigens worden niet alleen onze deelnemers, maar ook alle VDS’ers uitgedaagd om te handelen vanuit eigen kracht en het verschil te maken voor onze klanten. Excellente service betekent voor ons het handelen vanuit eigen kracht en de klant keer op keer positief verrassen. VDS wordt door klanten dan ook ervaren als een zeer betrokken partner die iedere klant het gevoel geeft dat hij de belangrijkste klant is voor VDS.” “Voor wat betreft innovatie breiden wij onze methoden, concepten en technieken voortdurend uit met nieuwe inzichten en activiteiten. Zo zien we steeds meer projecten waarin coaching een wezenlijke rol vervult, vraagt generatie Y om andere werkvormen waarin bijvoorbeeld Google en Podcasts een belangrijke rol vervullen, hanteren we inhouse trainers voor werkelijke verankering, gebruiken we zogeheten halfdaagse powerworkshops en krijgt e-learning een nieuwe invulling.” Ten slotte hecht VDS eraan om aantoonbaar te maken dat zijn oplossingen effect hebben. “Trainen is uiteindelijk ‘slechts’ een middel, niet het doel. Sterker nog, ik vind dat iedere investering in training uiteindelijk te herleiden moet zijn tot relevante en ‘harde’ bedrijfsdoelen. Bijvoorbeeld meer omzet, meer tevreden klanten, lager ziekteverzuim, lagere kosten en/of hogere productiviteit. In een van onze laatste projecten konden we achteraf aantonen dat er significante omzetverhoging heeft plaatsgevonden. Het is toch geweldig om dat met elkaar te kunnen vaststellen?”

VDS: dé trainingspartner voor MT500

Recente stories