Vastgoedadviseur in de volle breedte

Hoe maak je een gebouw weer aantrekkelijk voor nieuwe huurders? Wat is de beste huisvestingsstrategie voor een (internationale) onderneming? DTZ Zadelhoff, bekend van taxaties en bemiddeling in vastgoed, speelt in op nieuwe behoeften. Bestuursvoorzitter Jeroen de Bruijn: “Multidisciplinaire teams behalen een hoger rendement voor de klant.”

De term makelaar volstaat al decennialang niet meer. DTZ Zadelhoff, met een landelijk dekkend netwerk van dertien kantoren, is een vastgoedadviseur in de volle breedte. Met onder meer transformatiespecialisten en huisvestingsstrategen, voor zowel eigenaren als gebruikers van gebouwen. De Bruijn: “We hebben een dominante positie in commerciële vastgoedbemiddeling. Als Nederlandse marktleider kunnen we voortdurend investeren in het ontwikkelen van nieuwe beheer- en adviesdiensten, die ingewikkelde vraagstukken oplossen.”
De kennis van de markt is groot. Variërend van specialismen voor organisaties met kantoren en bedrijfsruimten tot de zorg en olieraffinaderijen. “In elke branche zijn wij goed op de hoogte van de wensen van gebruikers van gebouwen. Daar is onze organisatie op ingericht”, vertelt De Bruijn, die eraan toevoegt dat de internetdoorbraak de start betekende van activiteiten in ketenverlenging. Behalve met gebruikersadvisering en assetmanagement breidde DTZ Zadelhoff zijn diensten uit met een online verkoopkanaal voor vastgoed, inclusief executieveilingen. “De koper of verkoper kan zich op afstand identificeren, via een inlogcode bij de notaris. Deze online verkoop heeft na drie jaar al tot honderden transacties geleid”, licht De Bruijn toe.

‘DTZ Zadelhoff kent zelfs elke hoek van de straat’

Gebouwtransformers

Speciaal voor verhurende gebouweigenaren en beleggers is de vastgoedadviseur in 2014 gestart met de afdeling Property Transformers. Deze afdeling is opgezet als antwoord op de huidige moeilijke verhuur van kantoorgebouwen. Het is een aanvulling op propertymanagement, waarbij DTZ Zadelhoff het contractbeheer en het technische, administratieve en commerciële beheer verzorgt. Bij Property Transformers draait het om transformatie van een gebouw, zoals renovatie of ombouw naar een andere functie. Maar dan op zodanige wijze dat de transformatie nauw aansluit bij de specifieke wensen van een huurdersdoelgroep. Alles draait bij de Property Transformers-specialisten om het verbeteren van rendement voor de gebouweigenaar. “Onze medewerkers berekenen niet alleen de investeringskosten, maar gebruiken ook een schat aan marktinformatie die door de afdeling Research is verzameld met hulp van specialisten in de regio. Zij weten exact waar mogelijkheden liggen en kennen zelfs elke hoek van de straat”, verduidelijkt De Bruijn. De nieuwe dienst, het ontwikkelen van vraaggeoriënteerde verhuurconcepten, blijkt een groot succes. Na amper een jaar is DTZ Zadelhoff al bezig met het werven van de tiende medewerker voor Property Transformers.

Huisvestingsstrategie

Ook voor gebruikers van gebouwen heeft DTZ Zadelhoff nieuwe diensten ontwikkeld. Dit varieert van adviezen over de beste locatiekeuze tot het ontwikkelen van een nieuwe huisvestingsstrategie voor een multinational. De afdeling Occupier Services gaat verder dan een advies over het gunstigste gebouw, op welke locatie en tegen welke huurprijs. De Bruijn: “We denken bijvoorbeeld ook mee over de doelstellingen van de gebruiker, zoals lastenoptimalisering en profilering richting markten en toekomstige medewerkers.” Als de complete huisvestingsstrategie voor de lange termijn onder de loep is genomen, leidt dit niet automatisch tot ingrijpende beslissingen. “Het is mogelijk dat een gebruiker het beste op zijn huidige locatie kan blijven. Of dat een heronderhandeling over de huurprijs wordt opgestart”, licht de bestuursvoorzitter toe. Afhankelijk van de vraag van de klant stelt DTZ een team van experts samen. Denk onder meer aan specialisten per branche, herontwikkelingstaxateurs, marktdeskundigen, researchers en kosten- en gebouwbeheerdeskundigen. Dergelijke multifunctionele teams leiden tot betere resultaten doordat ze vragen vanuit meerdere invalshoeken benaderen. Zo leidt een zorgvuldig afgewogen vastgoedstrategie tot nieuwe kansen en optimalisering van het rendement. “Wij zijn een van de weinige partijen in Nederland die zo’n complete dienstverlening bieden”, constateert De Bruijn, die vervolgens de basis van alle succes toevoegt. “De kernwaarde ondernemerschap is sterk verankerd in onze bedrijfscultuur. Medewerkers krijgen veel vrijheid om het beste uit zichzelf te halen binnen een platte structuur. Dat heeft aantrekkingskracht op het grote aantal jonge trainees dat we jaarlijks intern opleiden. Ook neemt de kwaliteit van ons advies hierdoor sterk toe.”

Internationaal netwerk

De wereldwijde schaalvergroting gaat continu door en markten internationaliseren. “Je kunt dus niet meer zonder een groot internationaal netwerk”, zegt De Bruijn. Vorig jaar ging de internationale DTZ-organisatie over in handen van een consortium van investeerders. In januari nam het internationale DTZ vervolgens Cassidy Turley over, een Amerikaanse vastgoedadviseur met ruim vierduizend medewerkers. “Beslissingen over vastgoed vinden steeds meer in het buitenland plaats. Vroeger kregen we bijvoorbeeld een vastgoedopdracht van Shell in Nederland, nu vanuit Londen. Je moet dus dicht bij de beslisser aanwezig zijn, zoals wij ook in alle Nederlandse regio’s een vestiging hebben.” De DTZ-schaalgrootte met internationaal ruim 28.000 medewerkers betekent een enorme hoeveelheid (lokale) marktkennis en ruimte voor innovatieve investeringen. Opdrachtgevers met buitenlandse vestigingen krijgen zo een stevige basis voor het nemen van strategische vastgoedbeslissingen, zowel door internationaal samengestelde teams als door het waardevolle mondiale netwerk van DTZ.

Mondiale top 3

In Nederland telt DTZ Zadelhoff 425 medewerkers verdeeld over 13 kantoren. Deze onafhankelijke organisatie, een vof met Nederlandse partners, maakt deel uit van het internationale DTZ-netwerk. Wereldwijd heeft DTZ 260 vestigingen in 55 landen, met extra vertegenwoordiging in de VS en Azië. Wereldwijd behaalt DTZ een omzet van 2,9 miljard dollar. Daarmee behoort deze vastgoedadviseur tot de mondiale top 3.

Vastgoedadviseur in de volle breedte

Recente stories