‘Van medewerkers verwacht ik dat ze zich blijven vernieuwen’

UWV ruimt de oude IT-systemen systematisch op en focust op de vernieuwing van zijn digitale infrastructuur en applicatielandschap. Er wordt elk jaar voor € 100 miljoen verbouwd en dat vraagt onder andere om een verscheidenheid aan IT’ers. Vooral IT-vrouwen zijn welkom om met UWV het gesprek aan te gaan.

‘Van medewerkers verwacht ik dat ze zich blijven vernieuwen’

Maandelijks verstrekt UWV aan 1,4 miljoen mensen een uitkering. Bovendien bezoeken dagelijks honderdduizenden mensen de UWV-website, wat het volgens CIO Aart van der Vlist tot de grootste Nederlandse transactieverwerkende overheidswebsite maakt. “De kern van onze massaprocessen is één grote digitale organisatie, die volcontinu stabiel draait”, zegt hij met trots.

Op zich kun je alle werkprocessen automatiseren, maar is dat altijd het meest effectief? Van der Vlist: “Waar het om draait, is hoe je iemand die werkloos wordt zo snel mogelijk weer aan een baan krijgt. Met behulp van bigdata-analyse filteren we uit wie zich digitaal goed redt, en wie we het best persoonlijk kunnen benaderen omdat zijn of haar kansen minder goed zijn – liefst zodra iemand werkloos is geworden, want dan zijn de herinstroomkansen het grootst.”

Werken aan complexe IT-vraagstukken met een maatschappelijke toegevoegde waarde

Uitdagingen blijven er volgens Van der Vlist altijd. “Zo hebben we veel systemen overgenomen van onze voorgangers. Twee jaar geleden hebben we op verzoek van de Tweede Kamer een informatieplan geschreven en op basis daarvan hebben we voldoende tijd en ruimte kunnen inbouwen om systemen uit het verleden op te ruimen, zodat we blijvend kunnen vernieuwen. Als je dat niet goed managet, hou je van elke euro steeds minder centen over om je te kunnen vernieuwen.”

IT-mogelijkheden

Dat betekent ook dat UWV een heel breed scala aan IT-mogelijkheden heeft, vervolgt Van der Vlist. “Van infrastructuur tot software en van oude applicaties tot heel hippe. Voor jong én oud. Het leek even alsof mensen met een jaren 80 IT-opleiding uitgewerkt waren. Integendeel: zij kennen de oude systemen en kunnen ons helpen om oude omgevingen aan de achterkant op te ruimen. Ondertussen zijn we aan de voorkant druk bezig met data-analyse en pilots met machine learning. We besteden 400 miljoen euro per jaar aan IT, waarvan een kwart aan nieuwe projecten. Dat houdt in dat we onze IT elk jaar voor 100 miljoen euro verbouwen. Daar zitten altijd grote en uitdagende klussen in. De komende twee jaar wordt bijvoorbeeld onze infrastructuur vernieuwd. Als je het leuk vindt om als IT’er met netwerken, datacenters, werkplekken, telefonie, enzovoort te werken, kun je hier alles een keer beetpakken. Dat geldt ook voor veel van onze applicaties en processen. Voor de toekomst leggen we de focus op data-analyse, klantinteractie en interne werkprocessen.

Dat laatste omdat wij als organisatie graag nog wendbaarder en sneller zijn dan nu. Als bewindslieden iets bedenken, moet dat liefst morgen bij ons geïmplementeerd zijn. Dat is de uitdaging als je bij ons komt werken.”

Kansen

Wat maakt het leuk om voor UWV te werken? “Die vraag heb ik me een paar jaar geleden ook gesteld”, vertelt Van der Vlist. “Bij mij was het kantelpunt – en dat hoor ik van veel mensen die hier instromen – de maatschappelijke relevantie van deze organisatie. We zijn met projecten bezig die iedereen kent, of het nu gaat om de herkeuring van Wajongers, de decentralisatie naar de gemeenten, of allerlei grote veranderingen op het gebied van de sociale zekerheid. Dat betekent ook dat onze IT-organisatie zelf doet waar UWV voor staat: we nemen mensen aan met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Wajongers. Het is enorm bevredigend als dat lukt. Dat is de plus van UWV: het is niet alleen maatschappelijk relevant werk, maar we doen zelf ook wat we van andere werkgevers verwachten.”

Voortdurend leren

Momenteel is de helft van de pakweg 20.000 werknemers van UWV vrouw, maar bij IT is dat percentage lager, aldus Van der Vlist. “Meer richting fiftyfifty zou beter zijn. Bij de IT-managementfuncties en IT-professionals (o.a. architecten, analisten, projectmanagers, consultancy, ontwikkelaars en security) moet het percentage vrouwen omhoog. Zij maken de teams sterker en completer. Daarom wil ik nadrukkelijk vrouwen vragen om te reageren op onze vacatures. We zijn ook een aantrekkelijke werkgever voor mensen die zoeken naar flexibilisering van werktijden en contracten. Dat kunnen we uitstekend faciliteren, net als de professionele ontwikkeling.”

Wat die ontwikkeling betreft, vindt Van der Vlist het cruciaal dat alle IT-collega’s hieraan blijven werken. “Ik doe zelf om het jaar een opleiding en ik publiceer en geef colleges om mezelf scherp te houden. Ook van onze 1500 medewerkers verwacht ik dat ze voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden verwerven, zichzelf blijven vernieuwen. We werken steeds langer, en op een gegeven moment moet je een switch kunnen maken. Dat geldt voor alle beroepen, of je nu tegelzetter bent of IT’er.” Deze houding maakt UWV tot een populaire werkgever, aldus Van der Vlist. “Uit het onderzoek naar de beste werkgever blijkt dat we binnen IT de op een na beste werkgever zijn. We scoren 8.55 op de schaal van 10. We blinken vooral uit (9.5) op scholingsmogelijkheden en op leren en ontwikkelen; dat is voor ons echt een USP. Ook scoren we hoog op doorgroeien en ontwikkelingsmogelijkheden (8.17) en sectorbetrokkenheid. Die is binnen UWV heel hoog, ook onder IT’ers.”

Recente stories