Twentse steden geven regio boost

Met de Regionale Stedelijke Investeringsagenda (RSIA) geven de steden Enschede, Hengelo en Almelo de regio Twente een flinke boost. Structurele samenwerking met het Rijk is daarbij onontbeerlijk, vinden de drie verantwoordelijke wethouders.

Twentse steden geven regio boost

Het stadsleven van de toekomst. Dat schetsen Gerard Gerrits (Hengelo), Arjen Maathuis (Almelo) en Jeroen Diepemaat (Enschede), de drie wethouders die – samen met de provincie Overijssel – verantwoordelijk zijn voor de Regionale Stedelijke Investeringsagenda (RSIA), een langlopend programma om de regio Twente verder op te stuwen in de vaart der volkeren. Diepemaat: “De kern van onze samenwerking is dat we de hele regio Twente versterken – en daarmee ook de positie van de Nederlandse economie. Denk aan Urenco, dat met zijn ultracentrifuge-activiteiten miljoenen huishoudens en bedrijven en organisaties wereldwijd van energie voorziet. Twente is nu al een regio waar het goed toeven is, met veel bedrijvigheid en innovatie, goede voorzieningen en prachtige landschappen. En last but not least: een uitstekende ligging in Europa, als middelpunt van internationale corridors. Maar tegelijkertijd is er ook nog altijd een onbenut potentieel. Wij werken integraal samen en investeren fors om dat potentieel te benutten. Dat samenwerken doen we ook met andere techregio’s, zoals Brainport Eindhoven.”

Enorm potentieel

Je kunt beter de handen ineenslaan dan elkaar beconcurreren, is het devies van de drie wethouders. Zij zien daarom het liefst dat ook het Rijk op een meer structurele manier meedoet, legt Gerrits uit. “We hebben ons verhaal onlangs verteld aan demissionair minister De Jonge. Sterk punt is dat je voor relatief weinig geld een enorm potentieel kunt ontsluiten, bijvoorbeeld door betere verbindingen te realiseren via de weg en over het spoor. Als dat lukt, kun je hier zomaar 40.000 tot 60.000 nieuwe woningen bouwen, waarmee we weer bijdragen aan de landelijke ambitie om voor 2030 900.000 nieuwe woningen te realiseren. We rennen nu met z’n allen achter potjes met incidenteel geld aan, maar liever zouden we structureel samenwerken met het Rijk. Op die manier kun je ook echt aan een programma voor de lange termijn bouwen.”

Groene technologische topregio

Dat Twente over de nodige veerkracht beschikt, bewijst de manier waarop de regio het verdwijnen van de textiel- en staalindustrie te boven is gekomen, zegt Maathuis. “In feite is Twente als een feniks uit de as herrezen. We zijn nu een groene technologische topregio, met de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, het ROC van Twente en bedrijven als Malvern Panalytical, Demcon, Urenco, Thales en VDL. Stuk voor stuk bedrijven die op hun eigen terrein een prominente rol spelen op het wereldtoneel en daarmee van enorm belang zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Die bedrijven groeien hard; dat gaat echt skyhigh. Geweldig, maar als je ze in de regio wilt houden, zul je ze moeten blijven faciliteren door voldoende betaalbare woningen te bouwen, je voorzieningen op orde te hebben en goed bereikbaar te zijn. Stilstand is achteruitgang.”

‘Je kunt beter de handen ineenslaan dan elkaar beconcurreren’

Slim hergebruiken

Het ontwikkelen van de regio geschiedt – zoals ze zelf zeggen – op de Twentse manier, waarmee de wethouders aangeven dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is om de regio helemaal vol te bouwen. Júíst niet, benadrukt Diepemaat. “De kwaliteit van leven is hier zo hoog, omdat we dat prachtige landschap hebben, de ruimte en de rust. Dat wil je behouden en verbinden met de steden, waar we veel meer dynamiek gaan creëren. Bijvoorbeeld door gebouwen op een slimme manier te hergebruiken. In de buurt van onze stations staan nog veel gebouwen uit het industriële verleden; daar kun je prachtige, hoogwaardige woonplekken in maken.”

“Op die manier wordt Twente een regio die jong talent aantrekt en weet te vinden en daarnaast interessant is voor nieuwe bedrijven van buiten de regio”, vult Gerrits aan. “En natuurlijk hebben we het dan over de knappe koppen van de universiteit, maar laten we daarnaast de ‘gouden handen’ niet vergeten van praktisch geschoolde mensen die we ook keihard nodig hebben.”

Op de trom roffelen

Een andere Twentse eigenschap is volgens Gerrits ‘de ‘handen uit de mouwen’-mentaliteit. “We gaan hier gewoon aan het werk; dat is een van de redenen dat we zo’n sterke regio zijn. Tegelijkertijd is het soms ook een zwakte, omdat we weleens vergeten om op de trom te roffelen.”
Maathuis: “Ben ik het helemaal mee eens. Onze arbeidsmarkt presteert al een paar jaar beter dan het landelijk gemiddelde en we zijn uitgegroeid tot een toonaangevende techregio in het land. Samen zijn onze steden goed voor 320.000 inwoners en we voelen ons verantwoordelijk om die mensen een zo aantrekkelijk mogelijke regio te bieden. Ik vind persoonlijk dat we met onze drie steden een unieke samenwerking hebben neergezet. Daar zijn we trots op.”

Recente stories