Tien jaar vol succesvolle transformaties

Sinds 2010 leidt SparkOptimus de digitale transformatie van organisaties in goede banen. De grote kracht is de vertaling van een visie op de toekomst naar de praktijk van complexe organisaties die vaak in meerdere landen actief zijn. Medewerkers van de klant zijn altijd vanaf het begin betrokken bij de uitvoering.

Tien jaar vol succesvolle transformaties

“Klanten willen altijd betere service en een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit. Dan willen ze bij voorkeur ook nog dat het goed is voor hun welzijn en voor het milieu. Als je digitale technologie goed inzet, kun je dat beter realiseren”, stelt managing partner Alexandra Jankovich. In 2010 richtte ze samen met Tom Voskes, ook managing partner, SparkOptimus op om bedrijven te ondersteunen die de omslag naar digitaal willen maken.

Tien jaar later telt het adviesbureau meer dan honderd consultants die over de hele wereld werken: zo’n driekwart van de opdrachten komt van buiten Nederland. “We hebben vorig jaar in vijfentwintig landen op vijf continenten werk gedaan”, typeert Voskes de internationale spanwijdte. Naast de thuisbasis in Amsterdam heeft SparkOptimus kantoren in Londen, Düsseldorf en Zürich. In essentie is het werk hetzelfde als in de begintijd: bedrijven helpen bij de transformatie naar het digitale tijdperk.

‘Wij zorgen dat klanten de kritische vaardigheden voor de toekomst zelf in huis hebben’

Een verschil is dat de urgentie om te veranderen nu voelbaar is bij businessleiders in andere industrieën, vertelt Voskes. “We zijn gestart met de voorlopers van de digitale disruptie, zoals Bol.com, en benutten de kennis en ervaring die we daar hebben opgedaan nu bij de transformatie in meer traditionele industrieën.”

“Het gaat om de urgentie die bedrijven in de markt voelen”, vult Jankovich aan. “Als nieuwe toetreders zorgen voor disruptie in een industrietak, moeten bestaande bedrijven reageren. Echte leiders gaan dan acteren en ontwikkelen een visie voor de langere termijn om hun organisatie duurzaam te transformeren.”

Het accent in transformaties is verschoven van mobiel internet en e-commerce naar data, signaleert Voskes. De komende jaren krijgt kunstmatige intelligentie een grotere rol, verwacht hij.

Vertaalslag

“De businessleiders waarmee SparkOptimus samenwerkt hebben de visie en een basisidee van wat ze willen doen met hun bedrijf”, gaat Jankovich verder. “De grote vraag is hoe ze dat idee kunnen realiseren in een complexe organisatie die actief is in soms wel zeventig landen, met tienduizenden medewerkers en landenmanagers die verantwoordelijk zijn voor de lokale winst-en-verliesrekening. Daar zit de echte moeilijkheid voor bedrijven, zo hebben we de afgelopen tien jaar gezien.”

Juist in die vertaalslag van idee naar de praktijk heeft SparkOptimus zich de afgelopen tien jaar gespecialiseerd, vervolgt ze. “Wij kunnen in complexe, internationale organisaties zaken heel concreet maken, prioriteiten stellen, zorgen voor daadwerkelijke uitvoer zonder de impact uit het oog te verliezen. Wat doet het met de net promoter score bij klanten, wat gebeurt er met de omzet, hoe zit het met de kosten?”

Voskes: “We doen jaarlijks 160 projecten op precies dit onderwerp.” Onder meer Action, Adecco, Heineken en Henkel zijn klant.

Dienend leiderschap

Bij alle projecten betrekt SparkOptimus medewerkers van de klant vanaf het begin bij de feitelijke uitvoering van de transformatie, legt Voskes uit. “De inzet van onze mensen is bedoeld om vaardigheden op te bouwen in de organisatie van de klant. Het is dus een investering in eigen mensen in plaats van in de consultant. Bij veel andere bureaus is dat anders: daar doen consultants het werk dat eigen mensen zouden moeten doen. Dat kan tijdelijk een versnelling geven, maar creëert ook afhankelijkheid.”

Afhankelijkheid wil SparkOptimus voorkomen. Jankovich en Voskes zijn ervan overtuigd dat organisaties de kritische competenties van de toekomst zelf in huis moeten hebben. Alleen zo kunnen zij als continu lerende organisatie snel en doeltreffend inspelen op veranderingen, aldus Voskes. Een andere kritische succesfactor zijn data. “Ook die moeten organisaties zelf in huis hebben”, zegt Jankovich. “Een continu lerende organisatie moet voortdurend kunnen testen in de markt op zoek naar verbeteringen. Daarvoor heb je data dichtbij nodig.” Bij steeds meer projecten ligt de focus op datastrategie en data-implementatie. “Hiervoor hebben we data-experts van wereldklasse in huis.”

De aanpak van SparkOptimus draagt bij aan acceptatie van veranderingen, weet Jankovich. “Wij werken met eigen mensen uit wat er moet gebeuren. Als wij een proof of success doen, is dat ook altijd met mensen van de organisatie zelf. We geven hen het voortouw. Dat zorgt voor veel enthousiasme, ook al vinden mensen het eigenlijk altijd ongemakkelijk als ze nieuwe dingen moeten doen.”

Ze prijst zich gelukkig met de collega’s bij SparkOptimus. “Onze talenten hebben stuk voor stuk een geweldige achtergrond en zijn in staat om vanuit dienend leiderschap de mensen bij onze klanten echt te helpen.”

Recente stories